Astrologie

Védská astrologie

28.04.2014 23:13
  Védská astrologie (sanskrt: ज्योतिष džjótiša, z džjótis – „světlo, nebeské těleso“) je starobylý indický systém astronomie a astrologie známý též jako indická či hindská astrologie. Védský systém astrologie je jednou...

Astrologie v období po Bílé hoře

28.04.2014 23:05
V dobách své největší slávy si Valdštejn nechal dostavět přepychový palác na Malé Straně. Stavěl jej italský architekt Giovanni Pieroni, žák a stoupenec Galilea Galieliho. Roku 1628 se s ním Kepler spřátelil a v zahradě...

Tycho Brahe

28.04.2014 23:04
Dánský astronom Tycho Brahe působil v Praze jen krátce. Tycho Brahe byl skvělý pozorovatel, který vybudoval na ostrově Hven observatoř Uraniborg, předchůdkyni moderních vědeckých ústavů [viz článek Jana...

Johannes Kepler

28.04.2014 23:04
Johannes Kepler byl německý matematik a astronom. Jeho vazba na českou vědu je natolik významná, že si lze snad právem přisvojit část jeho díla. Kepler stanovil zákony oběhu planet kolem Slunce a tak výrazně podpořil...

Astrologie v 16.století

28.04.2014 23:03
V 16.stol. se rozvíjela nejen astrologie minucí, kalendářů a lidových horoskopů, ale došlo také k rozvoji astrologického zázemí - matematických metod výpočtu poloh těles na obloze. Žádná astrologická předpověď se...

Tadeáš Hájek z Hájku (Hagecius)

28.04.2014 23:03
Ústřední postavou české vědy 16.stol. byl přírodovědec, astronom, matematik, geodet, botanik a osobní lékař císaře Rudolfa II. Tadeáš Hájek z Hájku (1525 - 1600). Kolem Hájka se v Praze sešli Tycho Brahe, Johannes Kepler,...

Astrologie za krále Václava IV.

28.04.2014 23:02
Syn Karla IV. Václav IV. zdědil bohatou sbírku přístrojů a rukopisů a astrologii vyznával přímo vášnivě. Tato záliba vycházela z tradic pražského dvora a ze živého zájmu o otázky přírody. Tři astrologické rukopisy, které se...

Astrologie a Univerzita Karlova

28.04.2014 23:02
Panteistické zaměření se rozvíjelo nejvíce na půdě svobodného vysokého učení. Za dvě desetiletí se univerzita rozrostla a stala se jedním z vrcholů evropské vzdělanosti. Karlova univerzita významně ovlivnila celá staletí...

Astrologie za doby vlády Karla IV.

28.04.2014 23:01
S příchodem Karla IV. na český trůn se začíná psát jedna s nejslavnějších kapitol naší historie a tedy i vzdělanosti u nás. Na zemském sněmu se Karlovi podařilo to, v čem neuspěl o půl století dříve Václav II. Zakládacím...

Počátky astrologie v Čechách

28.04.2014 23:00
Historikové se domnívají, že nejstarší paleoastronomické artefakty jsou u nás spojeny s keltským osídlením. Keltové uznávali magické vlivy Slunce a Měsíce a menhiry, jichž se několik zachovalo, mají nepochybně kultovní a...

Astrologie za Přemyslovců

28.04.2014 23:00
Arabsko-židovský kupec Ibrahím ibn Jákub byl roku 965 překvapen výstavností "města Frágy" a čilým obchodním ruchem v podhradí. Astronomie jako věda v té době téměř neexistovala. Ale jak rostl význam českého státu a jeho...

Astrologie jihovýchodní Asie

28.04.2014 22:59
Evropská astrologie tvoří jen jednu ze škol. Od evropské astrologie se dodnes značně liší indická astrologická soustava. Odvozuje se od učení Varáha Mihira, autora základního spisu Bríhat Džátaka, který se stal za vlády...

Astrologie ve středověku

28.04.2014 22:58
  V období kulturního úpadku po rozpadu Říše západořímské se astrologii příliš nedařilo. O nic lepší situace nebyla ani v Byzantském císařství. Avšak díky byzantským klášterním knihovnám se hlavní astronomická a...

Astrologie pozdního středověku

28.04.2014 22:58
Pozdně středověká astronomie a astrologie byly postaveny na silné antropomorfizaci nebeského dění, tedy na přenosu astronomického poznání do lidského života. Nástup renesance představuje jedno z vrcholných období rozvoje...

Astrologie ve starověkém Římě

28.04.2014 22:57
Na konci 2.stol. př.n.l. začala astrologie pronikat do Říma. Roku 139 př.n.l. byla poprvé zakázána senátem, ale za druhého triumvirátu (r. 43 př.n.l., který uzavřeli Marcus Antonius, pokládaný běžně za Caesarova politického...
Záznamy: 1 - 15 ze 18
1 | 2 >>