Zaniklé světy

Platón: Kritiás (o Atlantidě)

15.12.2016 21:35
  (V mírně upraveném překladu Františka Novotného) (Mluví Kritiás:)   (113) Nežli začneme svůj výklad, je třeba ještě něco málo objasnit, abyste se snad nedivili, slyšíce hellénská jména barbarských mužů; zvíte totiž příčinu toho. Solón, zamýšleje užíti té pověsti pro svou báseň, se...

Lokalizace Atlantidy

08.10.2016 21:31
  Atlantida se měla nacházet ve vnějším oceánu za Herkulovými sloupy (dnešní Gibraltarský průliv). Řekové Atlantský oceán považovali za světový oceán obepínající tři kontinenty - Evropu, Afriku a Asii. Podle této definice tedy Atlantida mohla ležet kdekoliv mimo Středozemní moře, od Švédska po...

Platón: Tímaios (o Atlantidě)

14.08.2016 21:37
  (V upraveném překladu Františka Novotného)       Hermokratés: Vskutku, nám nebude chybět dobrá vůle, jak řekl tuhle Tímaios, Sókrate, a nemáme žádný důvod, proč bychom ti nevyhověli; proto také včera, hned jak jsme odtud přišli domů ke Kritiovi, kde jsme hosty, a ještě...

Atlantida? Ponorka našla důkazy o potopeném kontinentu na východ od Ria

03.08.2014 18:34
Při společném japonsko-brazilském projektu průzkumu mořského dna objevili vědci asi 1500 kilometrů od Rio de Janeira důkazy o možné existenci dosud neznámého kontinentu. Samozřejmě všem hned vyvstává na mysli Atlantida, bájná civilizace pohlcená oceánem. Japonští a brazilští geologové a...

Atlantida

13.04.2014 13:29
Řešíme-li otázku reálnosti čí smyšlenosti vyprávění o Atlantidě, stojíme hned na počátku před zásadním problémem. Totiž jestli sám Platón mínil svoje vyprávění vážně, nebo jako pouhé podobenství, kterým chtěl podpořit svoji vizi dokonalého uspořádání obce, předestřenou v dialogu Ústava. A vlastně...