Mystická místa - Čechy

Stará Voda

dobová pohlednice 30 km severovýchodně od Olomouce, odtud přes Šternberk do Moravského Berouna, zde odbočit vpravo přes N. Vésku do Města Libavá, Stará Voda - severovýchod - 4 km. Varianta: Z Nového Jičína na Opavu, 8 km za Fulnekem odbočení vlevo přes Vítkov do Budišova n. Budišovkou, odtud...

Štípa

Poutní místo naleznete 6 km severovýchodně od Zlína, odtud směr Fryšták - po 4 km odbočit přes Kostelec na Štípu      Popis:    Nynější mariánská svatyně je rozsáhlá jednolodní, převážně barokní stavba, která spolu s klášterní budovou tvoří jednu z největších a...

Stradonice (oppidum)

  Oppidum Stradonice bylo jedno z nejvýznamnějších keltských oppid na území Čech. Nacházelo se na náhorní plošině vrchu Hradiště v nadmořské výšce 380 m a zaujímalo plochu 90,3 ha. Vrch Hradiště je břidlicový blok situovaný mezi obcemi Nižbor a Stradonice oddělený ze dvou stran ostře...

Suchdol - Jednov

20 km severozápadně od Prostějova - odtud - 18 - Ohrozim ve Vicově odbočit na Ptení, přes Ptenský Dvorek do Suchdola - Jednova     Popis:    Při vstupu do chrámu upoutá poutníka neobyčejně světlý interiér jasných barev, sladěný s vnitřní výzdobou. Hlavní oltář má nad...

Sušice

Barokní kaple Anděla strážce        Popis:    Poutní kaple Anděla Strážce na kopci Stráž je z let 1682 - 1683. Prostranství kolem ní bylo ohrazeno ambity a pak i kaplemi v nárožích. Je otevřena každoročně o sušické pouti první neděli v září. Na vrchu v...

Svatováclavská rotunda na Malé Straně v Praze

Svatováclavská rotunda na Malé Straně v Praze čekala na své znovuobjevení celá staletí. Její zpřístupnění je závislé na finančních darech veřejnosti. V únoru roku 2004 našli archeologové na Malostranském náměstí v Praze pozůstatky rotundy sv. Václava z konce 11. století.   Soutěžní otázka za...

Svatý Jan pod Skalou

Ivan Slavík - Svatý Ivan Poustevník U zrodu českého křesťanství stojí postavy tří světců: svaté Ludmily, jejího vnuka knížete svatého Václava ( vládl 922 - 929 ) a svatého Ivana. Co do místa, hraje tu svou roli kraj blízko Berouna, neboť na zdejším Tetíně došlo k setkání poustevníka s Ludmilou a...

Svatý kámen

1,5 km jihovýchodně od Rychnova nad Malší a 4 km západně od hraničního přechodu s Rakouskem - Dolní Dvořiště / Wullowitz.      Popis:    Poutní kostel se nalézá na mírném návrší, s přístupovou cestou vroubenou šesti kapličkami. Barokní kostel Panny Marie Sněžné...

Svatý Kopeček

Svatý kopeček naleznete 8 km severovýchodně od Olomouce, odtud směr Opava v Chvalkovicích (místní část Olomouce) odbočit vpravo na Svatý Kopeček 382 m n.m., dříve Hora premonstrátská, Svatá Hora      Popis:    Uzavřený poutní areál na Svatém Kopečku sestává z...

Uherský Brod

Poutní místo se nachází 15 km východně od Uherského Hradiště. Z Brna po dálnici D1 v Holubicích odbočit vpravo, přes Slavkov a Uherské Hradiště do Uherského Brodu.      Popis:    Areál dominikánského kostela a kláštera se nachází v historické části Uherského...

Velehrad

K nejznámějším a mimořádně živým poutním místům v arcidiecézi patří Velehrad (bazilika minor), spojený s tradicí cyrilometodějskou. Kult slovanských apoštolů, kteří jsou spolu se sv. Benediktem spolupatrony Evropy, činí z Velehradu místo přesahující svým významem hranice našeho...

Vinařice (menhir)

Obec leží asi 7 kilometrů od okresního města Kladno v Středočeském kraji na úpatí Vinařické hory (413 m n.m)vyhaslé sopky, která je posledním výběžkem vyvřelého třetihorního čedičového Českého středohoří, kdy dolík mezi vrcholem hory a nižším návrším nad Vinařicemi, označuje vyústění bývalého...

Vladař (hora)

Nedaleko Žlutic na Karlovarsku se do nadmořské výšky téměř 700 metrů zvedá majestátná hora, jejíž výhodnou polohu využili i Keltové, kteří zde vybudovali jednu z nejvýznamnějších pevností střední Evropy.   Čedičová hora Vladař, součást Tepelské vrchoviny, je výraznou dominantou kraje s...

Vyšehrad

Místo se silnou energií, nevysvětlenou minulostí a spoustou souvisejících legend a pověstí najdeme přímo v srdci Prahy, či přímo v srdci naší vlasti, nedaleko skály odkud kněžna Libuše věstila Praze budoucí slávu. Vyšehrad je všeobecně považován za jedno z posvátných míst našeho národa z kterého...

Zašová

Poutní místo naleznete 6 km východně od Valašského Meziříčí, severně od silnice - 18     studánka Popis:    Dvě kostelní věže se zastřešením cibulovitého tvaru (r. 1892) s lucernami dodávají chrámu vzhled poutního místa. V průčelí jsou skulptury sv. Michaela a...
Záznamy: 61 - 75 ze 81
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>