Mystika a mystéria

Dvousetletý mnich stále medituje

09.02.2015 22:25
Mongolští vědci si lámou hlavu nad případem dvě století starého mumifikovaného mnicha, který je podle některých buddhistických expertů stále naživu - jen v meditativním transu. Lékaři si však stojí za svým - je po...

Vědomí je nejhlubším tajemstvím - rozhovor se Stanislavem Grofem

21.01.2015 22:59
Profesor Stanislav Grof (*1931) je světoznámým průkopníkem na poli psychiatrie, transpersonální psychologie a výzkumu léčivého potenciálu mimořádných stavů vědomí, navozovaných psychedelickými látkami i rozličnými...

Zjevení

10.08.2014 10:47
Zjevení (neboli revelace z lat. revelatio odhalení) označuje v náboženstvích, která se odvolávají na božský původ své nauky, komunikační proces, kterým se dává v těchto náboženstvích Bůh poznat a kterým ozřejmuje člověku...

Weinfurterova mystická nauka

13.07.2014 15:18
Ve svém učení navazoval jak na mystiky západní resp. křesťanské včetně heretiků, jako byli Jakub Böhme, Mistr Eckhart a jeho následovníci Jindřich Suso, Jan Tauler a Jan van Ruysbroeck, Tomáš Kempenský, kvietisté Miguel de...

Mystika podle Matouše

14.06.2014 17:59
Matoušovo evangelium 5, 8: Blaze čistým v srdci, neboť oni uvidí Boha.   Podle definice je to proces, kdy věřící v sobě poznává božské podle Jeho atributů – Věčnost, Nekonečnost, Dokonalost, Všemohoucnost. Právě o něm...

Etapy mystiky

09.05.2014 18:01
  1. Probuzení Já. Obrácení, resp. probuzení Já mívá podobu krátkého vytržení. Jde o náhlou změnu (rozšíření) vědomí, při níž subjekt poznává novou, vyšší úroveň vnímání (transcendentální) skutečnosti. 2. Očišťování. Po...

Co to je mystika?

13.04.2014 10:29
Jevy a zkušenosti, které označujeme jako mystické, jsou natolik rozmanité, že mystiku nelze definovat. Podle Gerschoma Scholema „neexistuje nějaká mystika vůbec, ale jen různé mystiky – židovská, křesťanská, hinduistická,...

Náboženská mystika

12.04.2014 10:30
V Upanišádách je mystické spojení základu duše (átman) s kosmickou silou bráhman prostředkem jak se vymanit z nekonečného koloběhu narození a splynout s Vesmírem. Tento typ mysticismu se ještě prohloubil v buddhismu, jak...

Hlavní linie výkladu mystiky

05.04.2014 10:31
Pozice perenialistická „Pereniální filosofie“ je specifická filozofie náboženství, podle níž všechny náboženské tradice sdílejí jednu univerzální pravdu. Z této pravdy pak má vycházet veškeré náboženské smýšlení. Tento...

Odraz evropského hermetického hnutí konce 19. století v českém periodickém tisku

18.03.2012 15:05
    Konec XIX. století, doba označovaná jako „ fin de siécle ”, nebyla jen koncem století, ale také koncem tradičních spirituálních hodnot. Hluboko zakořeněná křesťanská tradice Evropy se hroutila pod náporem...

Hermetismus a jeho novodobé obrození

23.04.2011 15:11
  Jako hermetismus nazýváme soubor tajného poznání, které odvozuje svůj původ od tajemné, snad až božské postavy Herma Trismegista. Z těchto antických nauk se rozrostl mohutný strom západního ezoterismu. Jeho tři hlavní...

Stručná historie české esoterické scény od konce 19. století do roku 1989

19.03.2011 15:02
  Boží bojovníci V nejtěžší chvíli, jeden ze zázraků Věčného: probouzejí se nejlepší, aby účastni byli boje rozhodujícího. Předlouho spali, čekajíce. Teď přišel jejich čas. Jejich brněním je trpělivost, jejich zbraní...
Záznamy: 1 - 12 ze 12