1. Královská 18,37

20.04.2013 08:36

 Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.

 

Hospodine,

prosíme tě, abys nás učil rozpoznávat tvé odpovědi ve změti a záplavě ostatních. Prosíme tě, abys byl shovívavý k našim otázkám, prosbám a voláním o pomoc.

Amen