Bytosti a lidé

Bohyně z Podkarpatské Rusi

25.02.2022 23:20
  Vobdobí největší politické krize Ukrajiny, od jejího vzniku v roce 1991, se skupina českých kulturoložek a antropoložek, doprovázená ukrajinským etnologem, vydala do zapadlých končin Zakarpatí a Polesí, aby po setkání...

Leonardo da Vinci byl nazván ...

11.05.2020 10:00
  Leonardo da Vinci byl nazván, citujme historika Jaromíra Pečírku, "nejuniverzálnějším a nejvšestrannějším člověkem v době všestranných lidí, v době, kdy všestranný člověk nebyl v Itálii vzácností, byť ne v rozsahu...

Jste starou duší?

07.05.2016 12:56
  Je mnoho duší, které mají mnoho prožito a které mají mnoho zkušeností. Na své cestě ušli velký kus. O takových osobách říkáme, že mají starou duši. Eckhart Tolle či Robert Frost jsou typickou ukázkou staré...

Učení o padlých andělech na základě Písma svatého a tradice

18.11.2015 21:57
Igumen Gabriel   1. Andělé, příčiny jejich stvoření a jejich poslání Padlí andělé nebo též padlí duchové, démoni, běsi náleží do rodu andělů a mají všechny vlastnosti andělské přirozenosti. Je třeba objasnit podstatu...

Jak poznat indigové, křišťálové a duhové dítě

09.08.2015 12:54
  Mnozí z nás jsme hvězdnými dětmi a nebo se takoví lidé nacházejí v našem okolí. Jako čtenáři radostných zpráv dost možná i vy budete patřit mezi ně. Hvězdní lidé se na Zemi narodili se zvláštním úkolem. Mají pomoci...

Mistr Jan Hus

05.07.2015 11:39
Mistr Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a...

Život mistra Jana Husa

04.07.2015 11:47
Mládí Mistra Jana Husa Mistr Jan Hus se narodil asi v roce 1371 v Husinci u Prachatic v nepříliš majetné rodině. Přesné datum jeho narození není známo; v úvahu přicházejí roky 1364 – 1375,...

Démoni v hinduismu

26.04.2014 08:43
Hinduismus zná mnoho rozdílných druhů démonů. Někteří z démonů jsou vyložené zlí, jiní nikoli. Zatímco Asurové jsou především protivníci bohů, s nimiž zápasí o vládnu nad světem, Rákšásové škodí spíše lidem, které mohou i...

Démoni v hermetismu

26.04.2014 08:42
Démoni jsou zde entity obývající astrál a reprezentující určité vlastnosti a síly přírody či psychiky člověka. Démona je možné vyvolat (evokace) např. rituální magií a přimět ho k zodpovězení otázky nebo k vykonání nějakého...

Démoni v buddhismu

26.04.2014 08:42
V buddhismu jsou démoni služebníky Máry, boha smrti, zmaru a zla, který ovládá koloběh utrpení - samsáru. Mezi démony patří i hladoví duchové, nešťastné bytosti, které žijí v pustinách a jsou stále trápeny hladem. Mezi...

Démoni v judaismu

26.04.2014 08:40
V rámci judaismu jsou démoni (שֵׁדִים, ŠEDIM) považování za „poloduchovní zlé bytosti“,. V kabalistické knize Zohar čteme, „že nešamot svévolníků jsou démoni světa“, přičemž nešama je jedna z duchovních složek člověka. V...

Démoni v křesťanství

13.04.2014 08:41
V křesťanské mytologii představuje démon padlého anděla, tj. anděla, který se vzepřel Bohu a propadl zlu. Démoni nevlastní skutečné hmotné tělo, ale jsou na sebe schopní brát různé podoby a působit na lidské smysly. Jsou...

Démon v literatuře

06.04.2014 08:44
V hororech se téměř výlučně vyskytují démoni zlí. Na druhou stranu, v hororech bývají zlí všichni včetně andělů (např. ve filmu Constantin). Může se jednat o démony nehmotné, kteří posednou člověka a nutí ho konat zlo, nebo...

Protivampirické zásahy v Čelákovicích

18.04.2004 13:01
Na čelákovické lokalitě bylo zdokumentováno jedenáct hrobových jam s kosterními pozůstatky čtrnácti dospělých jedinců. Jejich skelety nebo jejich části ležely tak, jak byly v době pohřbu do země uloženy, nebo jak zanedlouho...
Záznamy: 1 - 14 ze 14