Jak poznat indigové, křišťálové a duhové dítě

09.08.2015 12:54

 

Mnozí z nás jsme hvězdnými dětmi a nebo se takoví lidé nacházejí v našem okolí. Jako čtenáři radostných zpráv dost možná i vy budete patřit mezi ně. Hvězdní lidé se na Zemi narodili se zvláštním úkolem. Mají pomoci svrhnout stará paradigmata a posunout lidstvo do nových vrstev evoluce.

 

Indigové děti

Tyto děti vytváří cestu k novému světu. Jsou obvykle zrození s duší bojovníka, který má kolektivní smysl pro ukončení starých systémů, která nám již neslouží. Mohou díky tomu působit na druhé jako nevychované děti.

Jejich úkolem je znovuvytvořit základní ideje vlády, vzdělávání a právního systému, který postrádá celistvost. K dosažení těchto cílů v sobě mají ohnivé odhodlání a temperament.

Indigové děti poznají, pokud jim je lháno či je s nimi manipulováno. Mnoho dětí má poruchu pozornosti a hyperaktivitu (ADHD), neboť jsou velice citlivé a fungují na vyšší úrovni.

 

Křišťálové děti

Jsou kontrastem k indigovým dětem. Poté co jsou vybudovány nové  způsoby života, křišťálové děti mají za úkol dosáhnout ve světě harmonie. Budují základ na rozbitém paradigmatu. Jsou tedy mnohem vyrovnanější než indigové děti. Mají být příkladem pro druhé, jak spolupracovat a táhnout za jeden zprovaz.

Směřují do bezpečnějšího světa. Mají duchovní dary, které ovšem nemusí umět využít. Čím pokročilejší jsou, tím větší problémy jim hmotný svět dělá. Jsou neuvěřitelně intuitivní a komunikují na vnitřní úrovni.

Mnoho dětí s diagnózou autisty jsou křišťálové děti. Fungují totiž na mnohem vyšší frekvenci, která nevyžaduje verbální komunikaci. Mnoho dětí má zpoždění při vývoji řeči a je obvyklé, že začínají mluvit ve 3-4 letech.

 

Duhové děti

Duhové děti jsou nejvyšším příkladem našeho pravého potenciálu, jsou ztělesněním pravého božství. Jejich smyslem je sloužit druhým a pomáhat, jsou z tohoto pohledu na „duchovním vrcholu“.

Jejich vlastností je nebojácnost, nemají žádné potíže vyjádřit svoje city. Jsou obvykle schopní rychle se zotavit ze stavu negativních emocí.

Ze všech těchto typů dětí jsou ty duhové poměrně vzácené. Není o nich mnoho informací, neboť se stále rodí a teprve naplno ukáží svoje schopnosti. Jejich cílem je dokončit to, co indigové a křišťálov děty učnily.