Jste starou duší?

07.05.2016 12:56

 

Je mnoho duší, které mají mnoho prožito a které mají mnoho zkušeností. Na své cestě ušli velký kus. O takových osobách říkáme, že mají starou duši. Eckhart Tolle či Robert Frost jsou typickou ukázkou staré duše.

 

Lidé s duší, která už toho hodně zažila, mají několik specifických vlastností. Podívejte se na několik typických znaků, díky kterým budete schopní starou duši snadno rozpoznat.

 

Mají tendenci být osamělým samotářem. Lidé zjišťují, že je společnost lidí neuspokojuje a dokonce pro ně může být na obtíž. Proto takoví lidé inklinují k trávení času osamotě.

Milují znalosti, moudrost a pravdu. Stará duše přirozeně tíhne k vyšším životním principům a hodnotám. Chápe, že vědění je moc, moudrost štěstí a pravda zdrojem svobody. Proto se zaměřují na tyto principy namísto sbírání hmotných statků.

Jsou naklonění duchovním tématům. Stará duše je často přitahována duchovními záležitostmi. Velkou výzvou jsou překonování hranic ega, hledání osvícení či posílení lásky a míru.

Berou na vědomí pomíjivost života. Stará duše se mnohdy dostává do situací, které připomínají smrtelnost vlastní i smrtelnost lidí kolem nich. Díky tomu se je se smrtí schopná lépe vypořádat.

Jsou přemýšliví a introspektivní. Staré duše myslí hodně a o všem. Vyniká schopností reflektovat a poučit se z životních zkušeností, kterou jsou největším učitelem. Tiše pozorují, co se kolem nich děje.

Vidí větší obraz. Staré duše se obvykle neztratí v záplavě povrchních detailů, dokáže se podívat na život z ptačí perspektivy. Problémy dokáží vidět jako dočasnou bolest, které slouží k většímu prožitku radosti v budoucnosti. Díky tomu mají klidný a stabilní život.

Nejsou materialisté. Bohatství, sláva či nejnovější iPhone – to vše staré duše nudí. Nezajímají se o věci v životě krátkého trvání, protože mají jen příliš malý význam a nejsou zdrojem trvalého štěstí.

Divné nepřizpůsobivé dítě. Staré duše se projevují odlišně již od útlého věku. Někteří je mohou označit za předčasné děti, introvertní, ale i rebelské. Zkrátka se vymykají ve svém chováním hlavnímu proudu. Děti jsou zvídavé a inteligentní, chovají se vyzrále.

Cítí se staří. Lidé se starou duší se mohou skutečně cítit uvnitř. Někteří mohou vnímat duševní únavu a držet si v životě odstup.