Duchové

Zjevení duchů a den odpočinku

21.11.2015 20:32
  Ježíš Kristus několikrát varoval před tím abychom se nenechali svést. Varoval, že bude mnoho falešných projevů a zázraků, a že kdyby bylo možné byli by svedeni i vyvolení. Tak mocné to bude. Zjevující duchové  budou stále častěji hlásat...

Sudička - Norna

21.08.2015 23:15
Sudička je mýtická postava slovanské mytologie, jde o starou ženu, která přistupuje ke kolébce s malým, právě narozeným dítětem a věští mu osud. Obvykle chodí ve třech a mají podobu přadlen. Jedna má od neustálého předení nitě velký spodní ret,...

Poltergeist

16.07.2015 17:50
Jako poltergeist (vyslovováno [ˈpoʊltərˌgaɪst], zvuk poslech) či poltrgajst se označuje přírodní jev spočívající v tom, že se v lidských obydlích zdánlivě samovolně pohybují předměty (například nábytek), dochází k jejich výbuchům (nádobí, žárovek)...

Bílé paní v Českých zemích

14.08.2014 23:15
Bludov – zjevení bílé paní se pohybuje po chodbách zámku Bludov. Předpokládá se, že se jím spisovatel Franz Grillparzer, který zde pobýval, nechal inspirovat při psaní dramatu die Ahnfrau. Buchlov – místní bílá paní se prý vždy zjeví v tzv....

Bílá paní

11.08.2014 23:13
Bílá paní je v pověstech, případně i pohádkách nadpřirozená bytost oblečená v bílém a zjevující se na hradech či zámcích jakožto duch nějaké zemřelé ženy. V Čechách je bílá paní obvykle zobrazována jako tajuplná dáma, často s vysokým kloboukem...

Jak bezpečně vyvolávat duchy zemřelých?

09.08.2014 09:48
Nedávné články o vyvolávání duchů (Proč je nebezpečné vyvolávat duchy a Vyvolávání duchů - otázky a odpovědi) vzbudily velký ohlas a někteří z vás se ptali, zda existuje bezpečná cesta, jak se zkontaktovat s duchy našich zemřelých blízkých. Taková...

Proč je nebezpečné vyvolávat duchy?

03.08.2014 09:47
Poměrně často se setkávám s dotazem, jak vyvolávat duchy. A pokaždé odpovídám stejně - že žádné rady na tohle téma neposkytuji, protože celý rituál vyvolávání duchů je příliš nebezpečný. Bohužel ti, kteří touží po dotyku tajemna, nemusí prosit o...

Elementálové vody

27.07.2014 23:47
Elementální bytosti vody známe pod názvem rusalky. Stejně jako každý elementál, rusalky nemají příliš vlastní individuality a inteligence a jsou přímo spjati s místem, které střeží, o které se starají a jemuž vdechují život. Rusalky se starají o...

Elementálové ohně

26.07.2014 23:46
Salamandři - svou podobou se liší od lidí nejvíce. jméno orientálního původu s arabským zbarvením má blízko ohni a alchymii. Lze je pozorovat v ohni krbu jako černé hady, většinou ve svislé poloze, kteří se velmi rychle pohybují a otáčejí se kolem...

Elementálové

20.07.2014 23:42
"Elementálové" jsou formy života uvnitř elementů. Je těžké vysvětlit základní charakteristiky, které by je definovaly, protože jejich těla se nenachází přímo na naší fyzické úrovni, ale na úrovni pránické  (energetické). V jistých případech se...
Záznamy: 1 - 10 ze 15
1 | 2 >>