Elementálové ohně

26.07.2014 23:46

Salamandři - svou podobou se liší od lidí nejvíce. jméno orientálního původu s arabským zbarvením má blízko ohni a alchymii.
Lze je pozorovat v ohni krbu jako černé hady, většinou ve svislé poloze, kteří se velmi rychle pohybují a otáčejí se kolem vlastní osy. Jejich velikost kolísá od drobných jako žížaly, po větší s podobou blesků. Již starověcí autoři referují o maličkých zvířátkách, která žijí v ohni. Tlamičky těchto ohnivých dráčků jsou někdy zakončeny jakýmsi rypáčkem.
Zvláštní formou projevu salamandrů je kulový blesk, jehož chování se nepodařilo doposud spolehlivě fyzikálně vysvětlit. Výjimečně salamandři používají i antropomorfní podoby mužské, vzácněji ženské. V materiálech, ze kterých čerpám, je dopodrobna popisována i jejich barevná podoba, ale jsem na rozpacích, zda to vše má smysl rozepisovat natolik dopodrobna.
Často mění místo svého pobytu, kde je oheň, tam jsou i salamandři. Trvale se zdržují v činných sopkách a ve žhavém zemském magmatu. Jejich živlem jsou velké požáry i exploze. Při bouřkách se rádi vozí po blescích a rádi zapalují. Také ponoukají pyromany. Jsou přítomni v každém ohni od plamínku zápalky po vysokou pec. Pohybují se i v drátech elektrického vedení a v elektrických výbojích. Lasenic používal pro jejich pozorování Teslův transformátor a "influenční elektriku" kterou sám sestrojil. S výjimkou vody snadno pronikají ostatními živly. Dokáží údajně i vystoupit ze svého živlu a zjevit se v sličné dívčí podobě.
Chovají se vznešeně a hrdě, rádi provedou člověku v nestřeženém okamžiku nějaký šibalský kousek.
Ten kdo nemá prý zkušenosti a není do toho zasvěcen, se nesmí odvážit ani skusmo navazovat kontakty s těmito mocnými bytostmi, neboť salamandři též řídí bioelektrické vzruchy, které probíhají lidskou nervovou soustavou. Existují kovy, které je uklidňují a pohlcují, a mohou tudíž dát účinnou sílu amuletům používaným za určitými nezištnými účely.