Elementálové

20.07.2014 23:42

"Elementálové" jsou formy života uvnitř elementů. Je těžké vysvětlit základní charakteristiky, které by je definovaly, protože jejich těla se nenachází přímo na naší fyzické úrovni, ale na úrovni pránické  (energetické).
V jistých případech se elementálové poněkud více zhmotňují, v závislosti na změnách jako den a noc, roční období, výška a hloubka, větší a menší statický náboj, různé atmosférické tlaky a teploty, složení vzduchu a jeho vlhkost,, množství ozónu a snad i vlivy postavení měsíce a Slunce způsobuje, že jsou více viditelní, nelze je však ani tehdy pozorovat běžně a snadno.
Dle esoterních učení jsou mnohem staršími obyvateli země než člověk. Každá věc ve vesmíru má svého ducha strážného. Planeta ho má také a jsou mu podřízeny hierarchie duchů přírody od doby, kdy začalo střídání dne a noci. Elementálové jako ti, kteří jsou slabí a malí a mohou navázat spojení s člověkem, zaplňují mnoho starých knih. Od Sumeru až po evropskou civilizaci - všude měli duchové přírody významnou roli v rámci tehdejšího méně znečištěného a přirozenějšího způsobu života. Vyprávění o skřítcích, gnómech, elfech, undinách a velé široké škále elementálů zaplňuje dějiny lidstva a jejich vyobrazení donedávna zdobila přídě lodí a na světě se stále nacházejí stovky soch.
Mnohé ze skupin lidí a národů se navzájem nepoznaly a přesto se shodují v popisu těchto bytostí. Je zřejmé, že všichni viděli stejné, nebo velmi podobné věci, a přistupovali k nim stejným způsobem. Přivolávali je, uzavírali s nimi spojenectví, vyháněli je, nebo se jich báli...
Elementálové běžně mají svou nejhustější část - tělo - na energetické úrovni a za příznivých podmínek se dokáží odrazit v jistém ztělesnění v éterických oblastech, která postrádá formu vnímatelnou našimi běžnými smysly. Elementálům je tak vlastní mnohem větší plastičnost, neboť jejich formy jsou nestálejší a dynamičtější. Když se tyto formy zpomalí, elementálové jsou lépe viditelní, protože se ztělesňují díky přírodním faktorům, nebo vůli toho, kdo si je přeje vidět. Vůle nemusí být silná, ale ani agresivní, protože jakákoli nestálost je zahání do jejich energetických úkrytů a nutí je k optickým klamům a maskují se pak nejčastěji samotnými elementy, v nichž žijí.