1. list Korintským 4,7

13.04.2014 08:35

Máš snad něco, co jsi nedostal? A když jsi všechno dostal, jak to že se chlubíš, jako bys to nedostal?

 

Pane a Otče náš,

vyučuj nás pokoře a střízlivosti. Dávej nám příležitost prosit a děkovat za nesamozřejmé věci. Ukazuj nám, prosíme, že prosby a díky a splněná přání nejsou závislé pouze na penězích. Dávej nám, prosíme, sílu plnit s radostí prosby druhých.

Amen