10 Mýtů o kabale

13.03.2011 08:32

Mýtus #1: Kabala je náboženství.

Fakt: Kabala je věda - fyzika souhrnu reality. Je to moudrost, která odhaluje realitu, která je našim smyslům normálně skryta.

Mýtus #2: Kabala je spojena s červenými korálem a svěcenou vodou.
Fakt: Není zde spojitost. Červené korále, svěcená voda a další produkty jsou výnosnou komerční invencí, stvořenou během posledních dvou desetiletí.

Mýtus #3: Kabala je vyhrazena (vyvolené) menšině a mohou ji studovat pouze nad 40 let.
Fakt: Během exilu byla kabala studována pouze pár vyvolenými jedinci. Avšak od doby Ariho (16. století) je dostupná všem.

Mýtus #4: Kabala má co dočinění s magií.
Fakt: Kabala se nezabývá magií a ani žádným jiným čarodějnictvím; místo toho se zabývá pragmatickým zkoumáním reality.

Mýtus #5: Kabala je sekta.
Fakt: Kabala je moudrost a věda, otevřená každému člověku bez výjimky.

Mýtus #6: Kabala souvisí s „New Age" a je trendem - přechodným fenoménem.
Fakt: Kabala je nejstarší moudrostí lidstva. Její počátky pochází z doby zhruba před 5,000 lety.

Mýtus #7: Kabala souvisí s kartami tarotu, astrologií a numerologií.
Fakt: Karty tarot, astrologie a numerologie byly ve své mystické podobě s kabalou spojovány mylně.

Mýtus #8: V Kabale jsou amulety.
Fakt: V našem světě není fyzický objekt, který by nesl nějaký duchovní obsah. Amulety pomáhají člověku jen jako psychologická podpora.

Mýtus #9: Kabala zahrnuje meditaci.
Fakt: Kabala nezahrnuje meditaci. Meditace, jak je obvykle brána, je dalším elementem, který byl se slovem „kabala" spojen během zmatení posledních století těmi, jež nejsou kabalisty.

Mýtus #10: Před tím, než přistoupí ke kabale, musí jeden studovat Tóru a Talmud.
Fakt: Bez kabaly nemůže člověk porozumět duchovnímu významu těchto textů a uvízne s přesvědčením, že se vztahují (Tóra a Talmud) k fyzickým událostem a činům.