1961-1970 Pandemie cholery

07.11.2015 08:19

 

kdy: 1961-1970

kde: Asie, Afrika

počet obětí: půl milionu
 

začala v Indonésii a označuje se také jako pandemie El Tor (podle biotypu, který ji vyvolal)

v roce 1963 zasáhla Bangladéš, 1964 Indii a 1966 SSSR

z USA se v roce 1973 dostává do Itálie a vyskytla se také v tehdejší ČSR

koncem 70. let se objevily malé epidemie v Japonsku a Jižním Pacifiku

tato pandemie v sedmdesátých letech pronikla na africký kontinent a roku 1991 do Jižní Ameriky