(2000)

15.04.2001 11:12

Diskuse duchovních vůdců o možnostech vkladu jednotlivých náboženských tradic do základů rodící se globální civilizace

Má už dnes rodící se globální civilizace určité specifické a sdílené (byť třeba nereflektované) morální a spirituální hodnoty a rysy?

Existuje reálná potřeba a možnost vytvářet spirituální a etický základ nové civilizace? Tvoří se něco takového spontánně, nebo je třeba o to pečovat?

Co zde svět očekává od představitelů náboženství ? Co očekávají náboženské tradice navzájem jedni od druhých? Lze říci, že na rozdíl od velké různosti v oblasti nauky existují analogie a shody v oblasti etiky a spirituální praxe? Jakými cestami lze předat duchovní dědictví minulosti?