(2011) Náboženské právo a lidská práva

10.08.2013 08:28
Pondělí 10. října 2011, 12.00–13.30, Palác Žofín, Conference Hall
 
Moderátor:
Princ El Hassan bin Talal, předseda,West Asia-North Africa Forum, Jordánsko
 
Panelová diskuse:
Michael Melchior, politik, hlavní rabín v Norsku, Izrael
Václav Malý, titulární biskup marcelliánský a pomocný biskup pražský, Česká republika
Geshe Tenzin Dhargye, buddhistický učenec, Rakousko/Tibet
Shahira Amin, novinářka, Egypt
 
 
Tento panel se věnoval problematice dodržování lidských práv a zachovávání lidské důstojnosti za současného respektování různých náboženských pravidel. Princ El Hassan bin Talal zdůraznil potřebu regionální listiny základních práv a svobod, která by zajistila základní práva vyznavačům všech náboženství, ať judaismu, křesťanství, islámu, buddhismu nebo jiných.
 
Michael Melchior na začátku diskuse poznamenal, že k vyřešení problému nepřispěje přehlížení jeho náboženského rozměru. Formuloval společné téma všech řečníků, že míru lze dosáhnout pouze prostřednictvím dialogu. „Pokud je Bůh a Boží jméno dobré jen k pošlapání lidské důstojnosti a k ničení ostatních, … tak Boha v tomto světě nepotřebujeme.“
 
Shahira Amin znovu zdůraznila Melchiorův příspěvek a vyzdvihla důležitost mezilidského dialogu. Dodala, že je nutné vést děti k toleranci už během školní docházky. Geshe Tenzin Dhargye zdůraznil důležitost morálních hodnot a osobní disciplíny pro vytvoření lepší a mírumilovnější společnosti.
 
Václav Malý znovu připomněl, že při řešení problémů je nutné brát v úvahu i náboženství. „Bez znalosti náboženství nemůžeme hovořit o lidských právech, alespoň ne v Evropě.“ Také podpořil myšlenku navštěvovat země, kde se lidská práva porušují, navazovat kontakty a pochopit tak problém v širší souvislosti. Princ El Hassan bin Talal uzavřel panel a připomněl posluchačům, že je nutné podpořit „dialog, ne konverzi“.