(2011) Náboženství, etika a právo

24.08.2013 08:28
Úterý 11. října 2011, 10.00–11.30, Palác Žofín, Forum Hall
 
Moderátor:
Jiří Pehe, ředitel, New York University in Prague, Česká republika
 
Panelová diskuse:
Vartan Gregorian, prezident, Carnegie Corporation of New York, USA
Günter Virt, profesor teologie, Universität Wien, Rakousko
Mark L. Movsesian, ředitel, Center for Law and Religion, St. John’s University, USA
Tomáš Halík, sociolog, prezident, Česká křesťanská akademie, Česká republika
William Cook, profesor historie a náboženství, State University of New York, USA
 
 
Moderátor diskuse Jiří Pehe zahájil panel tvrzením, že otázka etiky pochází původně z různých náboženských systémů. Citoval lorda Alfreda Denninga o morálce, etice a náboženství: „I když mohou náboženství, právo a morálka existovat samy o sobě, vždy na sobě budou do značné míry závislé.“
 
Tomáš Halík zdůraznil, že judaismus, křesťanství a islám mají mnoho společného, mimo jiné i vztah k etice a právu. Také uvedl, že judaismus a islám byly původně právní systémy a teprve křesťanství převedlo právo do oblasti víry. Mark L. Movsesian rozšířil diskusi o téma vývoje práva ve Spojených státech, které v současnosti namísto náboženské morálky preferuje morálku individualistickou. Uvedl, že v současném americkém právním systému: „Lidé dělají svá vlastní etická rozhodnutí v rámci zákonem daného systému.“
 
William Cook hovořil o podpoře demokracie a občanské společnosti skrze zprostředkující organizace, nezávislé na vládě. Günter Virt uvedl, že současný důraz na etiku má původ v krizi morálky, a uvedl několik druhů etiky od bio-etiky k náboženské. Mimo jiné představil svůj model etického uvažování. Vartan Gregorian zakončil panel úvahou o historickém napjatém vztahu mezi vírou a rozumem. Diskusi pak uzavřel citátem: „Všechna náboženství se vyvíjí a musí se vypořádat s rozumem.“