(2011) Nový systém pomoci pro éru globalizace

17.08.2013 08:27
Pondělí 10. října 2011, 14.30–16.00, Palác Žofín, Conference Hall
Ve spolupráci s The Sasakawa Peace Foundation
 
Předsedající:
Jiro Hanyu, předseda správní rady, The Sasakawa Peace Foundation, Japonsko
 
Úvodní řeč:
Motoshige Itoh, děkan, Graduate School of Economics a Faculty of Economics, The University of Tokyo, Japonsko
 
Moderátor:
Wolfgang Michalski, generální ředitel, WM International, bývalý hlavní poradce generálního tajemníka OECD, Německo
 
Panel Discussion:
Thomas Pogge, profesor filozofie a mezinárodních vztahů, Yale University, USA
Tetsushi Sonobe, programový ředitel, National Graduate Institute for Policy Studies, Japonsko
 
 
Moderátor Wolfgang Michalski zahájil panel uvedením mezinárodních statistik, ze kterých vyplývá, že na světě stále existuje asi 1,4 mld. lidí žijících v chudobě. Michalskiho komentář o potřebnosti „systému pomoci, který bude klást důraz na její efektivní doručování lidem a nikoli zemím” nalezl u panelistů odezvu.
 
Úvodní slovo patřilo Motoshige Itohovi, který rozlišil dva typy států podstatné pro diskusi o mezinárodní pomoci. Prvním typem, do něhož spadá například Čína, je stát, který „má schopnost se s problémem vyrovnat” a „jehož domácí politika může být velice efektivní”. Druhou kategorii tvoří subsaharské státy, pro zlepšení jejichž situace je nezbytná značná podpora zvnějšku. Itoh zdůraznil důležitost koncentrace mezinárodních snah a zdrojů na případy urgentní chudoby při zachování transparentnosti procesu přerozdělování pomoci.
 
Tetsushi Sonobe s Itohem souhlasil a dodal, že systém musí pamatovat na důležitost zákonných postupů, protože „chudí na tom nejsou zle pouze ekonomicky, ale jsou i politicky slabí a tiší”, což je činí lehko přehlédnutelnými. Thomas Pogge navrhl vytvořit „systém pravidel, který sváže zájmy chudých se zájmy bohatých”. Příkladem takového systému by byl Health Impact Fund, který by „odměnil inovátory za jejich inovace na základě jejich zdravotních dopadů”. Nový systém pomoci musí především zajistit spolupráci napříč dárci.