(2011) Proměnit zlo v hrdinství

17.08.2013 08:23
Pondělí 10. října 2011, 9.00–9.50, Palác Žofín, Restaurace
 
Úvodní řeč:
Jakub Klepal, zástupce výkonného ředitele, Nadace Forum 2000, Česká republika
 
Proslov:
Philip Zimbardo, psycholog, USA
 
 
Profesor Zimbardo položil otázku, co je to zlo, co nutí lidi jednat špatně, kde se berou hrdinové a jak je možné je podporovat, pokud se díváme na různé aspekty společnosti, kde se nachází jak zlo, tak i hrdinství. Zimbardo nejdříve za systémové zlo označil chudobu: „20 % dětí v USA žije v chudobě.“ Tento fakt vytváří živnou půdu pro zlé jednání, zejména v ghettech. Nicméně je zřejmé, že hranice mezi dobrem a zlem není pevná, protože chudoba nedělá ze všech lidí nutně zlé. Je propustná v obou směrech: „Hranice mezi dobrem a zlem prochází napříč srdce každého člověka. Hranice se posunuje uvnitř nás,“ v závislosti na vnějších faktorech.
 
Pro vysvětlení tohoto výroku se Zimbardo nejdřív zabývá otázkou, co je to zlo. Vyzdvihuje tzv. „ďáblův efekt“ – „možnost svést dobré lidi ke špatným činům tím, že jim dáme příliš nebo žádnou moc“. Argumentuje také, že „zlo je zakušení a zneužití moci“, a to nejen lidmi a jedinci, ale i systémy. Lidi může likvidovat jejich vlastní vláda, jako v případě genocidy nebo praktik čínské vlády, která nabádá lidi ke kouření, protože tabákový průmysl je vlastněn státem. Na úrovni jednotlivce profesor Zimbardo zmiňuje mezi jinými také poslušnost k autoritám, anonymitu a de-individualizaci jako faktory vedoucí lidi ke zlu.
 
Zlo se vytváří na třech úrovních: dispoziční „zkažená jablka“, situační „kazící sudy“, které jsou jak sociální, tak fyzické, a konečně na systémové úrovni. Nakonec se Zimbardo táže, co je to hrdinství. Odpovídá, že starost nestačí, že „musíme jednat, a to je hrdinství“. Znamená to dobrovolnou účast, která zahrnuje rizika a ztrátu komfortu. Hrdinství není vrozená kvalita, je třeba se jí učit. Zimbardo považuje za hrdiny obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. „I malé skutky mohou mít vliv, který posune věci o kus blíže ke spravedlnosti“. Hrdinství je síla lidu, občanská odpovědnost. K boji proti zlu potřebujeme hrdiny, shrnuje Zimbardo.