(2011) Spojení mezi generacemi

24.08.2013 08:24
Pondělí 10. října 2011, 12.30–14.00, Goethe-Institut, Seminární místnost
Ve spolupráci s Českým národním centrem pro bezpečnější internet
 
Moderátorka:
Zuzana Procházková
 
Kulatý stůl:
Maria Ivanova, profesorka státní správy, University of Massachusetts, USA/Bulharsko
Marek Ehrenberger, člen sdružení Together, Česká republika
Kamila Brožová, členka panelu mládeže, Saferinternet CZ, Česká republika
Tomáš Botlík, předseda, Národní parlament dětí a mládeže, Česká republika
Aleš Sedláček, předseda, Česká rada dětí a mládeže, Česká republika
Zdeněk Metoděj Záliš, manažer pro vnější vztahy, Saferinternet CZ, Česká republika
Linda Štucbartová, lektorka, Česká republika
Aneta Skřebská, Národní parlament dětí a mládeže, Česká republika
 
 
Panel se zabýval otázkami, nakolik dospělí naslouchají mladým a jak je možné ochránit děti při užívání internetu. Aneta Skřebská podotkla, že v současnosti neexistuje „žádná reakce dospělých“ na cokoli z práce mládežnického parlamentu a že rodiče by měli vědět, že na internetu existují i jiná nebezpečí než pornografie. Panelisté se shodli, že mladí často získávají uznání a pozornost dospělých jen obtížně. Ačkoli byli přesvědčeni, že rodičům i dětem by se mělo dostat kvalitnějšího vzdělání, aby mohli odolávat nástrahám internetu, neshodli se už na tom, které z nástrah jsou nejnebezpečnější.
 
Maria Ivanova upozornila, že existuje mnoho různých platforem, které lze pro zesílení hlasu mladých využít – od národní úrovně až po OSN. Marek Ehrenberger navrhoval, aby rodiče učili děti, jak se chovat ve virtuálním světě, stejně jako je učí chovat se ve světě skutečném.
 
Zdeněk Metoděj Záliš tvrdil,že v jiných zemích existují aktivnější rodičovské skupiny a že by děti v České republice mohly „zorganizovat rodičovské organizace“. Dále vyjádřil obavu, že v budoucnu budou mít vlády přístup k velkým objemům informací, které bude možno zneužít. Linda Štucbartová doporučila přítomným zástupcům, aby se zaměřovali na to, čeho mohou reálně dosáhnout, byli trpěliví a zamysleli se nad možností spolupráce s rodiči.