5. Díl

05.04.2014 13:00

 

"Vzýváš-li Boha dnem i nocí z hloubi své duše, bezpochyby k tobě přijde a vezme tvůj život do svých milujících rukou."

Systematickým cvičením jste se dostali až k pátému dílu tohoto jógového systému. Jóga už pro vás není jen fyzickým cvičením, ale také technikou, kterou lze ovládat vnitřní napětí, nesoustředěnost, pocity nespokojenosti a jiné vlastnosti oslabené psychiky.

Pataňdžali ve svých Jógasútrách uvádí jako cíl jógy ovládnutí mysli (čitta vritti niródha). Pomocí jógových cvičení můžeme docílit klidového stavu čitta vritti, myšlenkových vln, a mít nad myslí kontrolu. Zároveň se naše Já osvobozuje od mylného ztotožnění s proměnlivými stavy vědomí. Teprve pak můžeme mluvit o skutečném jógovém životě.

Kromě ásan, pránájámy a relaxace budeme nyní cvičit také hlubokou koncentraci. Koncentrace se často nesprávně zaměňuje za meditaci – meditace je však mnohem víc než pouhé soustředění. Přichází sama od sebe a na rozdíl od koncentrace se jí nemůžeme naučit.

Koncentrace je přípravným cvičením pro meditaci. Má nás naučit zklidnit se a pozorovat tělo, mysl a smysly. Není-li naše schopnost soustředění dostatečně silná, jsme buď neklidní, nebo usínáme. A to nám brání vstoupit do meditace. Proto se při cvičení koncentrace pokusíme překonat jak neklid, tak ospalost.

Techniky popsané v tomto díle a v dílech následných jsou určeny těm, kteří chtějí rozvinout svou schopnost koncentrace nebo dosáhnout stádia meditace.

Několik rad pro dosažení dalšího úspěchu v józe:

  1. Buďte vegetariáni.

  2. Vyhýbejte se drogám. Drogy poškozují zdraví i váš jógový vývoj. Nepropadejte omylu a neříkejte si, že máte dost silnou vůli na to, abyste byli schopni kdykoli přestat.

  3. Vyhýbejte se nestřídmosti a alkoholu. Představují překážky na vaší jógové cestě a mohou zničit všechno vaše úsilí.