6. Díl

05.04.2014 13:00

 

"Dosáhni skutečné rovnováhy mezi hmotným a duchovním životem, a získáš tak dvě silná křídla, s nimiž se tvá duše dokáže povznést k Bohu."

Systematickým cvičením ásan, pránájámy a koncentrace jste se zdokonalili v józe a dosáhli jste určitých úspěchů. Překonali jste zcela jistě nemalé těžkosti a překážky a poznali jste, jak je důležité s důvěrou a neochvějností pokračovat ve cvičení a neztrácet z očí cíl.

Při cvičení koncentrace jste začali kontrolovat svou mysl, a tím jste si více uvědomili svůj neklid. Tento neklid v nás vyvolává vnitřní napětí a brání nám dovést důsledně myšlenky do konce. Takto nás mysl často uvádí do zmatků.

Je proto velmi důležité zklidnit mysl a rozvíjet rozlišovací schopnost (vivéku). Vivéka je ta část intelektu (buddhi), která nám pomáhá získat opravdový vhled a činit správná rozhodnutí. Nyní před vámi stojí jeden z nejdůležitějších úkolů – vedle tělesných, dechových a koncentračních cvičení trénovat i svůj rozum a naučit se ho správně používat. Neukvapujte se a jednejte s rozmyslem. Zkoumejte situaci ze všech stran, hledejte příčinu a také uvažujte, jaké může mít následky. Jóga v nás zažíhá světlo poznání, díky kterému jasně rozeznáváme podstatné od nepodstatného a uvědomujeme si pravou skutečnost.