7.1.2020 - Život v CERNu očima Štěpána Kováře

02.01.2020 13:26

Křeslo pro hosta se Štěpánem Kovářem o CERNu jak se zde pracuje, jak si zařídit exkurzi, ...

 

beseduje: Petr Bartoš se Štěpánem Kovářem

Vstupné: 25,- Kč 

Začátek: 7.1.2020 od 19.30 hodin

Místo: sál U Boudů (Praha - Kolovraty)

 

 

Evropská organizace pro jaderný výzkum je mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě. Je známa též pod zkratkou CERN (z franc. Conseil Européen pour la recherche nucléaire).

Byla zřízena roku 1954. Cílem organizace je spolupráce evropských států v oblasti čistě vědeckého a základního výzkumu, jakož i výzkumu s ním do značné míry souvisejícího. Organizace se nezabývá činností pro vojenské účely, výsledky jejích experimentálních a teoretických prací se zveřejňují nebo jinak zpřístupňují veřejnosti. ČR se účastní její činnosti od roku 1993. Momentálně zde jsou prováděny různé pokusy a zkoumání částic menších než atom.

Jednou z nejpřekvapivějších věcí v moderní částicové fyzice je existence dalších dvou rodin částic hmoty. Každá z nich je podobná čtveřici kvark u, kvark d, elektron a elektronové neutrino, až na to, že jsou těžší. Přirozeným způsobem se vyskytují jedině na exotických místech, jako jsou horká centra hvězd, ale jsou také produkovány na urychlovačích v CERN a podobných laboratořích.

Sbírku částic v přírodě doplňuje antihmota, něco jako „zrcadlový obraz“ obyčejné hmoty. Antihmotu předpověděl v roce 1928 britský fyzik Paul Dirac. Brzo poté Američan Carl David Anderson antihmotu skutečně objevil ve srážkách vysokoenergetických částic kosmického záření. Volná antihmota dnes ve vesmíru neexistuje. Těsně po velkém třesku, kdy vesmír vznikl, hmota a antihmota existovaly v rovnováze, tedy že bylo stejně antihmoty, jako hmoty.

Teorie popisu částic hmoty a částic – nosičů síly se nazývá standardní model. Ačkoli už po více než 20 let úspěšně prochází všemi experimentálními testy, není standardní model úplným popisem přírody. Fyzikové v CERN přispívají svou prací k vytvoření dokonalejší představy, jak vesmír funguje.

Z původních 12 signatářů dohody o založení CERN vzrostl počet členských zemí na 20. Laboratoř leží na francouzsko-švýcarské hranici západně od Ženevy na úpatí pohoří Jura. Se zdejším zařízením pracuje okolo 9500 vědců, což je polovina všech částicových fyziků na světě. Vědci reprezentují 500 univerzit či jiných odborných pracovišť a více než 80 národností. A především o tom bude dnešní večer - jak se zde pracuje, jak si zařídit exkurzi, ...


Štěpán Ivan Kovář (* 1976 Praha) je IT súecialista, český astronom-historik a fotograf. Věnuje se zejména historii astronomie, píše životopisy významných českých astronomů a hvězdáren. V letech 2002–2004 byl předsedou České astronomické společnosti, 5 let pracoval v CERN. Pracuje v její Skupině pro historii astronomie.


Více zde: https://www.klububoudu.cz/products/a7-1-2020-zivot-v-cernu-ocima-stepana-kovare/