7000 let stará obchodní stanice

06.09.2019 14:56

 

Unikátní objev učinili při výzkumu v trase budoucího úseku dálnice D11 severně od Hradce Králové archeologové z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (FF UHK). Nalezli zřejmě až 7000 let starou obchodní stanici s kamennými nástroji.

„Koncentrace pravěkých artefaktů, jako jsou třeba kamenné nože, sekyrky a úštěpy, je skutečně vysoká," poznamenal archeolog Radomír Tichý z FF UHK.

Výzkum v trase budoucího úseku dálnice D11 od Hradce Králové na Jaroměř započal na jaře 2017 a nyní pokračuje druhou etapou.

„První etapa výzkumu probíhala do začátku léta 2017 a vzhledem k rozsahu stavby se jednalo o jeden z největších výzkumů v ČR. Jeho extrémní náročnost byla dána i tím, že se investor rozhodl zahájit výzkum najednou v celé trase budované dálnice. Druhá etapa je již o poznání klidnější. Pracuje se už jen na místech, která byla dříve pro výzkum nepřístupná,“ doplnil další archeolog z hradecké fakulty Ladislav Rytíř.

Materiál z dnešního Polska či Slovenska

Odborníci z UHK se nyní spolu s kolegy z Archeologického centra Olomouc soustředí na okolí Jaroměře. K nejvýznamnějším objevům se řadí právě nález sídliště s keramikou z 5. tisíciletí před naším letopočtem.

Zmíněné sídliště již archeologové znají z první etapy výzkumu, teď ale mají pracovní interpretaci, podle které by mohlo jít o obchodní stanici. „Na východě Čech se totiž surovina z tohoto naleziště nevyskytuje. Část pochází pravděpodobně z Jizerských hor a část také z Polska a Slovenska,“ vysvětlil Rytíř.

Zajímavé podle archeologů je, že například surovina k výrobě kamenných broušených seker pochází pouze z Jizerských hor, nazývají ji metabazit typu Pojizeří.

„To dokládá orientaci pouze na tento zdroj, natolik se jevil tento kámen užitečný v mladší době kamenné. Oproti tomu surovina k výrobě štípaných nástrojů, lidově nepřesně známých jako pazourky, je daleko pestřejší. Donášela se z území dnešního Polska, v případě obsidiánu až ze Slovenska či Maďarska. V mladší době kamenné tedy každá osada musela být tak trochu obchodní stanicí,“ prohlásil Tichý.

Staveniště dálnice, které je dlouhé 25 kilometrů a široké přibližně 60 metrů, vede archeologicky velmi cennou oblastí. Ze země již v průběhu výzkumu archeologové vyzvedli domy a pohřebiště z doby bronzové, pohřebiště z raného středověku nebo zbytky polních opevnění armád z 18. století či z bojiště Prusko-rakouské války z roku 1866.