Adam, Eva a gen HAAR -1

30.11.2019 17:34

 

Vědci tvrdí, že se první člověk objevil na území Afriky. Postupně se naučil zhotovovat si oděvy z kůží, začal se slučovat do velkých společenství a postupně se domestikoval i v Evropě a Východní Asii. Kdo asi byly tyto první inteligentní bytosti?

Podle genetických výzkumů z roku 1987 vznikl člověk opravdu na jediném území: z Afriky migrovala jedna žena,-  jejíž geny nese každý z nás - a  jejímž přičiněním se lidská populace rozšířila do Evropy, Východní Asie, Ameriky a pak dále do celého světa. To není mýtus, to je vědecky ověřená skutečnost.

V Bibli, v knize Genesis, byli na počátku světa stvořeni první dva lidé: Adam a Eva, kteří žili v Rajské zahradě, jejímž hledáním se zabývají již po mnoho a mnoho desetiletí vědci a také badatelé.

Podle ostatních pramenů - a také podle většiny světových mytologií - bylo lidstvo stvořeno ze zemského prachu, kterému Bůh – či Bohové -  vdechl  „jiskru života“. Co byla ona „ jiskra“ se ale zatím nepodařilo zjistit.

Mohl to být právě onen gen, který v roce 2006 odhalil vědecký tým vedený Davidem Hausslerem z Univerzity of Califonia v Santa Cruz?

Tento výzkum prováděl tým za pomoci speciálního počítačového program, který se probíral postupně 15 miliony změnami, jaké se v lidské DNA odehrály od doby, kdy na Zemi žil společný předek lidí a šimpanzů.

Přitom bylo objeveno celkem 49 oblastí, ve kterých pozvolná evoluce lidského genomu náhle neskutečně zrychlila. Proto byl tento gen nazván „ HAAR-1“- tedy „human accelerated region“, neboli „lidská urychlená oblast“.

Tento gen hraje zcela zásadní roli, protože nás odlišuje od ostatních živých tvorů a má také hlavní podíl na pokročilém vývoji našeho mozku. Je jisté, že gen HAAR-1 rozhodně nevznikl cestou pozvolného vývoje ale že jeho existence naopak dokazuje, že je možné, že někdo mohl vývoj člověka na této planetě geneticky urychlit.

To vyjádřil asi nejlépe uznávaný biolog profesor Conklin, když řekl:

„Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je naprosto stejná, jako že dokonalý slovník vznikl explozí v tiskárně!“

Gen HAR- 1 je tak složitá molekula DNA, že je – a to i podle těch nejstřízlivějších výpočtů vědců - naprosto nepravděpodobné, že by mohla být během 6 miliard let vytvořena nějakou přirozenou cestou. Změna tohoto jediného genu znamenala obrovský skok ve vývoji lidstva.

Otázkou je, kde se asi tedy vzal v naší DNA gen HAR -1?

Podle teorií některých odborníků, jako byl například nositel Nobelovy ceny a spoluobjevitel struktury DNA Francis Crick (1916-2004), nemohl totiž tento naprosto unikátní gen dokonce ani vzniknout na Zemi.

Otázkou ale zůstává, kde se tedy v naší DNA tento záhadný gen „HAAR – 1“ vlastně vzal?  Pokud se nevyvinul pouhou náhodou, – byl tedy opravdu vytvořen uměle?