Ájur mudry

01.05.2016 08:04

 

Mistr Ačarja Kéšev Dév praví:

"Ruce jsou důležitou částí těla. Každý prst má zvláštní funkci  moc v organismu. Kdo dovede této moci použít, uchová si tělesné zdraví a duchovní mír." Učí jógu i meditaci. Léčí přírodními prostředky a pomocí muder, které předepisuje svým pacientům proti různým nemocem.

Když držíte prsty určitou dobu v určité pozici a lehce tlačíte, vytvářené vibrace obnovují rovnováhu prvků v těle. Prsty mohou pět prvků v těle kontrolovat a vyrovnávat.

 

Palec - patří slunci - ohni
ukazováček - patří vzduchu
prostředníček - patří nebesům - obloze - éter
prsteníček - patří zemi
malíček patří vodě.

 

Mistr používá 11 osvědčených muder. Mudry možno provádět levou i pravou rukou současně, i když někdy postačí ruka jedna.

Denně 45 minut.

Delší cvičení může přinést vyšší účinek. Kdo může, cvičí 45 minut vcelku, možno cvičit 3x15 minut (při procházce, při práci, ve volném čase). Léčba může trvat týdny, někdy měsíce, někdy se zlepšení projeví za několik dnů. Klidně dýchat, hluboce, nosem, zvolna, možno si pobrukovat (zpívat) ÓM při dlouhém výdechu.