Akupunkturální dráhy

29.04.2012 09:38

Dráhy v tradiční medicíně představují cesty, po kterých proudí energie (Qi) a krev (Xue), a tím také řídi a regulují tělesné funkce.

Dráhy dále představují spojení člověka s okolím, což má vliv na jejich patologii, neboť jsou vlastně cestami pro vniknutí patologické noxy do těla. Exogenní noxa se dostává přes kůži do hlavní nebo sekundární dráhy a její cestou atakuje vnitřní orgán. Avšak i vnitřní noxy (emoce) se z vnitřního orgánu mohou opačně dostat cestou hlavní a sekundární dráhy na povrch těla a do kůže.

V zásadě rozeznáváme dráhy hlavní (KING, také ŤING), které jsou vlastně kmenem, z něhož vystupují jednotlivé větve, a sekundární dráhy (LUO). I ty mají své kolaterály a subkolaterály, které umožňují spojení hlavních drah mezi sebou.
Celý dráhový systém pak je dělen na dráhy

1. základní, hlavní dráhy, známé pod systémem 12 drah;
2. mimořádné (zázračné) dráhy (v celkovém počtu 8).

Podle své příslušnosti k dvěma principům se dělí na dráhy jang a jin. Dráhy jin začínají na nohou nebo hrudníku a probíhají směrem vzhůru při zvednutých pažích vždy po vnitřní straně končetin. Dráhy jang začínají na hlavě nebo rukou a jdou dolů po vnější straně končetin. Sběrným místem všech jangových drah se stává hlava, jinových drah hrudník.

Podle 12 vnitřních orgánů rozeznávají lidoví čínští léčitelé 12 hlavních párových symetrických drah. K těm patří ještě dvě nepárové - jedna střední vzadu a jedna vpředu, které si zaslouží zvláštní pozornost. Většinou západních autorů je nazývána jako dráha zrození, druhá jako vládnoucí. Přední střední dráha (zrození) se dělí na tři části: horní, dosahující k meč. výběžku sterna, je spjata s dýchacími funkcemi, střední, jdoucí k pupku, se zažívacími funkcemi a dolní s urogenitálními funkcemi. Body ze střední linie účinkují na organismus vcelku; proto tyto linie s dalšími šesti patří k tzv. mimořádným dráhám, které již nejsou v přímé spojitosti s vnitřními orgány. Těchto šest drah se od předchozích liší i tím, že nemají vlastní body, ale používají bodů, které leží na předchozích dráhách; jen jejich spojení je jiné.

 

Cirkulace energie v drahách