Alikvótní zpět

22.06.2014 10:13

Alikvotní zpěv je založen na vědomém zvýraznění jednotlivých spektrálních tónů, jejich zesílení a „oddělení“ od základního zpívaného tónu. Podobně jako se světlo skládá ze spektrálních barev, skládá se každý tón ze spektra alikvotních tónů – tónů přirozené tónové řady. Zpěvák je může pomocí jemných změn ústního rezonančního prostoru učinit slyšitelnými a tak vytvořit dojem vícehlasého zpěvu. Každý přirozený zvuk obsahuje alikvoty, ale my je obvykle neslyšíme, vnímáme je jako barvu zvuku.

Historie
Alikvotní zpěv je prastarý způsob zpěvu, dodnes živý například v Mongolsku, Tuvě nebo Tibetu. Jeho kořeny najdeme v mnoha kulturách po celém světě – staré tradice Mongolska, Arábie, Afriky, Mexika, židovská kabalistická tradice, křesťanská tradice (gregoriánský chorál), posvátný zpěv a modlitby tibetských mnichů. Ve všech kulturách byly alikvoty využívány při léčení, rituálech a modlitbách, protože jsou mocným prostředkem fyzické, mentální i emocionální očisty. Napomáhají léčení těla i duše a přispívají ke znovuobnovení harmonie a duchovní transformaci.

Léčivé účinky zpěvu
Hlas o nás prozrazuje víc než bychom si mysleli. Už po několika slovech poznáme, zda se druhý cítí uvolněně, nebo je nervózní. Podle hlasu lze dokonce i diagnostikovat tělesné neduhy. Jakákoliv nerovnováha v organismu se projeví na barvě hlasu – některé frekvence jsou slabší a některé dokonce chybí. Je možné tyto frekvence do těla cíleně dodat a problém tak léčit. Existují již počítačové programy, které do nahrávky vašeho hlasu přidají právě tyto chybějící frekvence a léčení pak spočívá v samotném poslechu těchto nahrávek. Je samozřejmě možné spolehnout se na cit a intuici, a vlastním zpěvem harmonizovat celé tělo, nebo konkrétní (bolavá) místa. Každý orgán v těle má totiž své vibrace a s těmi lze pomocí hlasu rezonovat. Všimněte si, že každý tón, který zazpíváte, cítíte v těle rezonovat na jiném místě. Je to patrnější když zpíváte „brumendem“ (se zavřenými ústy). I nejjednodušší alikvotní zpívání je fyzicky velmi příjemné, rezonance vysokých tónů prostupují celé tělo a vyvolávají zvláštní pocity, těžko srovnatelné s čímkoliv jiným.

Poslech a zpěv alikvotů
Alikvotnímu zpěvu je možné se naučit za předpokladu, že jsme schopni alikvotní tóny slyšet. Tím že alikvotní tóny slyšíme a posloucháme, obohacujeme podvědomě vlastní hlas o jejich frekvence a můžeme je začít zpívat. 

 

 

1. „NG“ technika
Základem této techniky je najít malou štěrbinu = prostor mezi jazykem a měkkým patrem, a naučit se tuto štěrbinu otevírat a zavírat. Důležité je cítit jakousi explozi (výbuch) při každém otevření.

Budeme-li velmi pomalu vyslovovat samohlásky v pořadí od zavřeného „U“ přes otevřené „U“ – přes zavřené „O“ – až k otevřenému „O“, získáme tak „filtr“ pro první tři alikvotní tóny. Pro začátečníka je snazší začít s vokálem „O“přecházejícím do „A“ (později se pracuje s řadou vokálů „U“ – „O“ – „A“ – „E“ – „I“).

Při tomto druhu zpěvu používáme silný, ostrý hlas.

Prostor celé ústní dutiny je rezonančním prostorem. Měl by být co největší, s pocitem jako bychom měli v ústech velký balón. Změnou tvaru tohoto prostoru docílíme různých alikvotních tónů.

Je třeba měnit po sobě jdoucí vokály (U-O-A-E-I) velmi pomalu, abychom objevili všechny jejich skryté alikvotní tóny.

Tato technika se dá provádět i trochu jinak: nechat vzniklou štěrbinu neustále jakoby lehce pootevřenou, alikvoty pak zní jemněji, bez zmiňované exploze. 

 

2.“Bird“ technika
Špička jazyka se dotýká tvrdého patra, jazyk vyplňuje celý prostor úst. Pouze po obou stranách jazyka necháme malou štěrbinu, jediné místo, kudy může zvuk vycházet ven.

Použijeme ostrý hlas.

Jako rezonanční prostor použijeme prostor mezi jazykem, zuby a rty (vzpomeňme si na výše zmiňovaný balón v ústech).

Začneme na vokálu „U“ a velice pomalu přecházíme do vokálu „I“, jazyk se pomalu posouvá dopředu k horním předním zubům, a zpět dozadu, měníme-li vokál zpět na „U“. Změny vokálu je třeba provádět co nejpomaleji, abychom zachytili všechny alikvotní tóny.

Učitečným trikem, jak alikvoty zesílit, je „zavřít“ při zpěvu nos (stejný pocit jako při potápění pod vodou).