Amrtabindu upanišad

18.07.2015 12:43

Úvod k upanišadu

Text Amrtabindu upanišadu se někdy objevuje pod hlavičkou Brahmabindu upanišad – např. Ramamaya Tarkaratna edition (Bibliotheca Indica, The Atharvana-Upanishads, Calcutta, Ganesha Press) nebo v překladu 60-ti upanišadů od Deussena. U velkého komentátora upanišadů Śankaránandy nebo v Telugu edici upanišadů se text jmenuje Amrtabindu upanišad. Podle Mádhavánandy se jedná o dva upanišady, jejichž text má být skoro totožný. Pravděpodobnější je ale, že se jedná o tentýž text, který se po opisu v detailech liší, a který má dva podobné názvy.

Aby věc byla ještě složitější, pod názvem Amrtabindu upanišad se někdy skrývá (dle jiných recenzí) Amrtanáda upanišad. U Deussena je tedy Amrtabindu naše Amrtanáda a Brahmabindu náš Amrtabindu. V tomto kontextu, zdá se mi, jsou jen dva skutečné upanišady, ale tři názvy, které se navíc proměňují.

Amrtabindu upanišad patří mezi tzv. jógové bindu-upanišady. Datování je velmi nejisté, nebude však starší než ze 3. stol. n.l., protože již vykazuje propracované jógické metody. Nebude však ani mladší než ze 8. stol. n.l., jak na to Deussen poukazuje, protože Śankaráčárja již cituje z tohoto upanišadu verše 13-14 o přirozenosti prostoru v nádobě, jež patří mezi jeho oblíbené alegorie. Také pět veršů z našeho upanišadu cituje Maitrájana upanišad.

V Amrtabindu upanišadu (asi) není stopy po sektářské inklinaci, běžné u upanišadů i v další náboženské literatuře Indie od asi 10. stol. Ačkoliv na konci upanišadu se objevuje Vásudéva, což by mělo naznačovat višnuisticko-kršnovskou orientaci, ale podle Deussena se musí jednat o pozdější záměnu, protože neodpovídá metrice celého verše. O podobnou asi pozdější záměnu se jedná také v případě konce 9. verše, kde figuruje Śiva. Těžko ale usoudit, která verze je původní (viz. poznámka k 9. verši).

Skoro v každém verši jsou nepatrné rozdíly ve znění podle různých recenzí upanišadu, v poznámkách uvádím jen ty větší. Tyto odlišnosti lze, co se týče významu, zanedbat, většinou vystihují stejnou věc jen jinými slovy či jinou stavbou vět.