Ani kapka nazmar

20.04.2014 08:02
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Mistr Gisan požádal mladého žáka, aby mupřinesl vědro vody a ochladil mu lázeň. Žák vodu přinesl a když ochladil lázeň, vylil zbytek na zem.

"Hlupáku," nadával mu mistr. "Proč jsi zbytkem alespoň nezalil květiny? Tady nesmí přijít nazmar ani kapka!"