Archandělé

13.10.2012 10:41

Archanděl je v mnoha náboženských systémech nejvyšší úroveň anděla. Přestože mnoho náboženství mluví o andělech, andělé nepatří k žádnému určitému náboženství. Jsou proto necírkevní. Archandělé i Andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic křesťanství, judaismu, islámu či zoroastrismu. Teologická disciplína zabývající se anděly se nazývá angelologie. Slovo pochází z řeckého αρχάγγελος (archangelos, z archón = vládce a angelos = posel). Slovo tedy znamená nejvyšší posel Boha. V Bibli se jako archanděl výslovně jmenuje pouze Michael. Gabriel, zmíněný Lukášem, je pouze nepřímo dovozován jako archanděl. Rafael je zmíněn v deuterokanonické knize Tobiáš a Uriel je pouze v apokryfní knize Enochově.

V židovském náboženství není výslovná zmínka o archandělech v kanonických knihách Písma. V zásadě není v Písmu ani mnoho zmínek o andělech jako takových a předpokládá se, že zájem Židů o anděly vzrostl až po Babylonském zajetí. V rabínské tradici a Kabale vzrostl počet archandělů na sedm, přičemž Michael, Rafael a Gabriel jsou nesporní. Mezi ostatními čtyřmi mohou být Uriel, Sariel, Raguel, Remiel, Zadkiel, Jophiel, Haniel a Chamuel.

Církevní tradice eliminovala počet archandělů pouze na tři (Michael, Rafael a Gabriel). Nový zákon často hovoří o andělích (např. posel k Panně Marii, k pastýřům, andělé, kteří osvobodili sv. Petra z vězení) ale má pouze dvě reference o archandělech, a to v Listu Judově o Michaelovi a v Prvním listě Tesalonickým, kde je o "hlasu archanděla", který bude slyšen při návratu Krista.

Svědkové Jehovovi zastávají názor, že existuje pouze jediný archanděl - Michael, kterého ztotožňují s Ježíšem Kristem.