Arthavéda

03.05.2014 08:31

Je rozdělena do mnoha částí a zabývá se např. prací s koněm, slonem a velbloudem, různými uměleckými odvětvími a řemeslnictvím, hospodařením, vařením, státovědou, jednáním s mudrci, povinnostmi panovníka, uspořádáním královského dvora, osídlováním nových krajů, vymáháním daní, užíváním pozemků, celními záležitostmi, omezováním moci šlechty, tělesnou stráží, vedením účetnictví, sestavováním vyhlášek, mírami a váhami, čajovnami, pohostinstvím, loďařstvím, hazardními hrami atd.