Astrologie v 16.století

28.04.2014 23:03

V 16.stol. se rozvíjela nejen astrologie minucí, kalendářů a lidových horoskopů, ale došlo také k rozvoji astrologického zázemí - matematických metod výpočtu poloh těles na obloze. Žádná astrologická předpověď se nepřipravovala podle pozorování, ale podle složitých výpočtů. K těmto výpočtům bylo třeba přesných tabulek, zvaných efemeridy, kde byly polohy planet vypočteny na léta dopředu. Oblíbené byly tabulky Regiomontanovy.
Hvězdářské ročenky, které tehdy astrologové používali, obsahovaly základní data na každý den v roce (den začínal v poledne). V tabulkách byly obsaženy údaje o ekliptikální délce a šířce pěti planet a Měsíce pro stanovení jejich polohy, dále délky Slunce pohybujícího se po ekliptice, délky výstupného a sestupného uzlu měsíční dráhy, tzv. hlava a ocas Draka. Uzel je bod na dráze Měsíce, kdy se tato dráha protíná s rovinou ekliptikou. Těchto údajů bylo přibližně pět tisíc pro jeden rok. Dále však bylo nutné spočítat vstupy Slunce do jednotlivých částí ekliptiky (znamení) s přesností na minuty, dále okamžiky, kdy planety vstupovaly do vzájemně astrologicky důležitých postavení (aspekty) a také údaje o zatměních Slunce a Měsíce. Výpočty se prováděly nejen ručně, ale i bez logaritmických tabulek. Logaritmy vynalezl, avšak včas nepublikoval, Joost Burgi v Praze až ve spolupráci s Keplerem.
Prolínání astronomie a astrologie nalezneme v díle Cypriána Lvovického ze Lvovic, který se narodil roku 1514 v Hradci Královém, avšak působil převážně v zahraničí (znám pod jménem Cyprianus Leovitius). Byl matematikem vévody kurfiřta Oty Jindřicha. Pozorování se příliš nevěnoval, ale prováděl matematické výpočty poloh planet. Některé polohy planet propočítal až do 21.století. Hrdě se hlásil ke svému českému původu. Osobně se znal s Tychonem Brahem, který si ho velmi vážil. Církví byl však zavrhován, protože vyznával Koperníkův heliocentrismus. Ve strahovském Památníku národního písemnictví je zachován jeho spis vydaný v Augsburgu roku 1556, na jehož titulním listě je poznámka "Damnatus author" - zakázaný autor. Jde o Cypriánem Lvovickým opravené Regiomontanovy tabulky s efemeridami na půl století dopředu Eclipsium omnium am A.D. 1554 usque in A.D. 1606.
Cyprián Lvovický měl mimořádné zaujetí pro astrologii a ve svém díle Opus insigne de magnis superiorum planetarum conjunctionibus shromáždil cenné materiály o kometách a konjunkcích planet za plných šest století.
    

převzato z časopisu Natura Plus (https://natura.baf.cz)