Astrologie za krále Václava IV.

28.04.2014 23:02

Syn Karla IV. Václav IV. zdědil bohatou sbírku přístrojů a rukopisů a astrologii vyznával přímo vášnivě. Tato záliba vycházela z tradic pražského dvora a ze živého zájmu o otázky přírody.
Tři astrologické rukopisy, které se z Václavovy knihovny zachovaly, shrnují v latinských překladech hlavní díla pozdně antické a arabsko-židovské astrologie, doplněná novými studiemi evropských autorů, kteří na toto dědictví od 12.stol. navazovali.
Základním pramenem byl Ptolemaiův Tetrabiblos. Václavův exemplář byl přeložen do latiny v polovině 13.stol.
Druhý rukopis (nyní ve Státní knihovně v Mnichově) je ryze astrologický. Vznikl po roce 1400 a obsahuje díla židovských a arabských astrologů, především volný překlad spisů Abú Ma'šara, doplněný výkladem o planetách. Přímou předlohou pro ilustrace byly zřejmě obrazy z hvězdného atlasu, který je dnes uložen v Památníku národního písemnictví v Praze. Toto dílo vzniklo zřejmě v Padově někdy ve druhé polovině 14.stol.
Vznikem nejstarší je tzv. Vídeňský sborník, datovaný nápisy na titulních stranách do let 1392 až 1393. Zahrnuje díla mladší evropské astrologie, spis Michaela Scotta o planetách a souhvězdích, Alfonsinské tabulky ke zjišťování poloh planet a knihu věšteb krále Sokrata.
Rukopisy zachované z Václavovy knihovny jsou jen zlomkem původního bohatství. Když se Ladislav Pohrobek po nástupu na český trůn v roce 1455 domáhal na císaři Fridrichovi III. vrácení této knihovny (tehdy uložené na Vídeňském hradě), psal o 110 kodexech, mezi nimiž uvedl na třetím místě knihy o černém umění a přírodních vědách.
Astrologie na dvoře krále Václava IV. nebyla omezena jen na rukopisy. Z jejího čelního postavení ve středověké hierarchii věd vyplývalo, že pronikla i tehdejším lékařstvím (přesněji řečeno léčitelstvím), alchymií, botanikou a ostatními vědními obory, které čerpaly svoji látku z přírody. Astrologie odpovídala na základní otázky složení a běhu vesmíru a vysvětlovala závislost lidského osudu na přírodních silách.
    

převzato z časopisu Natura Plus (https://natura.baf.cz)