Atlantida. Vládcové. Jazyk. Obrana.

06.10.2013 14:42

 

Vládcové Atlantidy. V Atlantidě bylo 12 regionů, v každém z nich vládl moudrý vladař a skupina lidí, kteří měli za úkol vést svou zemi tak dobře, aby každý občan byl spokojený a nikdo by nepomyslel na to, aby udělal něco protispolečenského. Být ve vládě bylo privilegium a čest. Vládce měl trénovanou mysl a byl zdatný politik. Neměl pro vládnutí žádné postranní záměry. Měl takové schopnosti, že si ve své mysli představil určitou oblast, a tak se ve své mysli pomocí energie dostal na dané místo. Měl schopnost si promluvit s lidmi v této oblasti a pohnout věcmi. K přesunu z jednoho místa na druhé užívali vesmírných lodí.  Každých 5 let se vladaři setkávali v Chrámu Poseidona a vzájemně hodnotili své skutky. Hovořili s astronomy a Veleknězi a Velekněžkami.

Jazyk. Při cestách po moři Atlanťané všude hovořili s lidmi a jejich jazyk byl přijímán jako jazyk kultury a obchodu. Atlantština se stala základem, z něhož pochází mnoho světových jazyků. Na dobu jednoho jazyka vzpomíná bible, když hovoří o Babylonské věži, kdy celá země měla jeden jazyk.

Písmo. První Atlanťané považovali písemné symboly za zbytečné, protože jejich stabilita na nich nezávisela. Jejich život byl spojen s přírodou, poskytoval jim kontinuitu a sílu bez písma. Věřili, že kdyby něco bylo napsáno, povzbuzovalo by to jejich zapomnětlivost a odvádělo pozornost od kultivování paměti, a při tvoření znaků pro písmo se soustředí na vzhled symbolu, a ne na jeho pravý význam. Vyprávěli si raději příběhy. Postupně si začali tvořit symboly jako spirály a klikaté čáry, které se užívaly k popisu emocí toho, co se přihodilo nedávno, nebo kam dosahovala voda v danou dobu, nebo znamená zvěrokruhu k navigaci lodí pomocí hvězd, nebo topografii řek, přesnému zaznamenávání pohybů Slunce, Měsíce a hvězd. Později se zaznamenávaly zákony Atlantidy na sloupy chrámů.

Obrana. V období degenerace Atlantidy vojáci užívali zvláštních technik vyvinutých na obranu před možnými útočníky. Po zkonstruování velkých magických dřevěných obrazů, připomínajících zuřivé ozbrojené vojáky, Atlanťané postavili tyto napodobeniny obránců na mořská pobřeží kvůli zastrašení nepřátel. Kněží obdařili podobné modely v nadživotní velikosti tajemnými schopnostmi a atlantská vojska nosila tyto velké napodobeniny do bitev, aby si zvýšila svou odvahu a sebedůvěru. Navzdory obraně do Atlantidy vstupovali nepřátelští vojáci, kteří byli později zajati. Chrámoví kněží dohlíželi na spalování zemřelých nepřátelských obětí, míchali jejich popel s vodou a nutili vězně, kteří žili, aby směs vypili. To zajišťovalo, že nežádoucí vibrace z těl útočných nepřátel neznečistily Atlantidu, a když byli zajatci propuštěni, odnášeli si nepříznivé vibrace s sebou domů.

Růst obyvatelstva nutilo Atlanťany hledat nové území, a proto vojáci krutě napadali a ničili sousedy, aby naplnili své potřeby. Atlanťané byli známi jako hadí lidé. Před pádem Atlantidy lidé postupně zvětšovali sílu své armády a námořnictva. Rozpad morálky se odrazil v čím dál víc krutějších činech atlantských vojáků. Pomocí magických schopností Atlanťané vymýšleli techniky ovládnutí druhých národů. Při dobývání nějaké země nejprve vytvořili velký a podobný model její topografie a center obyvatelstva. Mágové se za zpěvů, zaříkávání a magických praktik pokoušeli přenést na svou oběť nemoc.

Dobře trénovaní kopiníci nebo vrhači kamene dokázali nepřítele zabít na vzdálenost deset až patnáct metrů. Vojáci nosili vysoké přilby ozdobené péry nebo trojzubcem, symbolem Atlantidy, a dýky připevněné k horním částem obou paží kovovým páskem nebo náramkem. Pomalované tváře a hořící pochodně zastrašovaly nepřátele, stejně jako velcí jedovatí hadi, které Atlanťané nosili jako připomínku svého symbolu. Dále užívali mimořádně ostré a nebezpečné zbraně, jejichž hroty potírali jedem.

Atlanťané používali k boji zvířata a ptáky, s nimiž se přátelili, komunikovali s nimi a získávali si jejich lásku a důvěru. Vyhýbali se užíváním jaderných zbraní. Staré irské příběhy hovoří o útočnících z Atlantského oceánu, kteří přijeli v křišťálových lodích a bojovali s nimi pomocí ohnivých paprsků. Starověké indické knihy se zmiňují o střelách, bombách, raketách a zbraních vystřelující oheň. Podle nich Atlanťané přiletěli v letadlech a hrozili zničením města. Když ignorovali snahy indického vládce vyhnout se válce a dál útočili, vládce zvedl ruce a pomocí mocných duševních technik způsobil, že vůdcové útočících Atlanťanů padli mrtví k zemi. V odvetě se Atlanťané vrátili s atomovými zbraněmi a zcela zničili sedm měst Rámy.

 

Poznatky převzaty od Shirley Andrews a Diany Cooper.