Atlantské energie

15.12.2013 14:43

 

Fialový plamen je energie čistého světla, která rozpouští strach a zlost a slouží k odstranění negativních myšlenek. Tento plamen byl vytvořen ze sloučeniny levandule, šeříku a tmavě fialové barvy. Plamen mohl být kdykoliv invokován, protože pokud žijeme ve fyzickém těle a ve vztazích, kde s námi cloumají emoce, je občas těžké si udržet čistou mysl a být v rovnováze. Je třeba, aby negativní energie byla přeměněna na pozitivní, nemoc ve zdraví, bída na to mít dostatek, žárlivost v sebevědomí, lakota ve štědrost a zoufalství v důvěru.

Lidé v Atlantidě vložili negativní energii do fialového plamene a přeměnili ji na pozivní. Žili v jednotě se sebou a druhými a vzájemně si pomáhali. Pokud viděli v auře přítele tmavou skvrnu, povolali na ni tento plamen a přeměnili ji. Bylo pro ně přirozené si vzájemně sloužit. Jejich mysl byla jasná, byli si vědomi každé myšlenky a emoce, které jimi procházely. Pokud někdo na někoho vyslal paprsek žárlivosti, nebylo možné to skrýt, vše bylo viditelné v jejich auře. Na setkání lidí pomáhajících šířit světlo v roce 1987 byl tento plamen invokován přes Mistra St. Germaina, a proto je na Zemi znovu k dispozici. A protože se světlo na Zemi začalo rychle šířit a Země zvedá své vibrace, v roce 1998 byl invokován stříbrný paprsek krásy a harmonie, který se spojil s fialovým plamenem přeměny. Pokud invokujete stříbrně fialový plamen, pak negativní energie bude přeměněna a automaticky nahrazena energií vyšší frekvence.

Mahatma energie je vysokofrekvenční, zlatobílá, vesmírná energie. Je to sloučenina energie bezpodmínečné lásky a milosti Panny Marie, Buddhovy energie míru a klidu a energie Ježíše. Tuto energii často využívali kněží, aby si udrželi v sobě čistou energii, a tak aby ji mohli šířit mezi lidmi. Podporovala proudění vysokofrekvenční energie mentálním, emocionálním, éterickým a fyzickým tělem. Atlanťané invokovali mahatma energii a ta začala proudit všemi těly do země, a tak je čistit a uvolňovat všechny nízkofrekvenční blokace této energie. Mohla být také někomu poslána nebo vložena do problematické situace. Je to velmi léčivá energie, která revitalizuje žlázy, udržuje nás v kondici, aktivizuje naši sexualitu, zajišťuje rovnováhu metabolizmu a posiluje náš imunitní systém. Rychle buduje naše světelné tělo a urychluje náš vývoj. Od roku 1987 je mahatma energie na Zemi znovu k dispozici, je důležité o ni požádat. Pro vzestup planety je důležité, aby tato energie měla možnost se projevit skrz nás, protože lidé jsou prostředníkem mezi Zdrojem a Zemí.

Místo vysokofrekvenční energie bylo místo čisté energie, které byla velmi silná a zvyšovala a čistila frekvenci čehokoliv se dotkla. Toto místo vytvořili Veleknězi a Velekněžky a energii z tohoto místa mohl ve Zlatém věku Atlantidy užít každý, kdo potřebovat energii k léčení, manifestaci, transportaci a precipitaci. Pokud tuto energii invokovali, zesílilo se vše, kam tato energie byla nasměrována, a to podle toho, jak byl dotyčný trénovaný. Bylo to jako by se lidé mohli napojit na šedesáti wattovou žárovku a Zasvěcenec na tisíci wattovou žárovku. Všichni věděli, jak s touto energií moudře zacházet. Lidé ji užívali ke tvorbě budov, cest, bazénů, dopravních prostředků, čehokoliv, co tvořili pro vyšší dobro. Této energii také sloužili Andělé. Toto místo se znovu plní pomocí nevědomého posílání světla do tohoto místa prací léčitelů, spirituálních učitelů, lightworkerů a modlících se lidí.

Paprsky drahokamů byly paprsky světla, které archandělé posílali na Zem. Některé z nich se materializovaly do pevné formy, staly se z nich nerosty a mohli tak působit z podzemí. Tmavomodré světlo paprsku Archanděla Michaela vytvořilo safír, který napomáhá nositeli jasně se vyjadřovat, zprostředkovává mu sílu a přístup k moudrosti. Další aspekt safíru tuto energii vyrovnává a zjemňuje. Fialové a zlaté světlo paprsku Archanděla Uriela vytvořilo rubín, který napomáhá nositeli rozhodně jednat a zabezpečuje přístup k moudrosti a přirozenému půvabu. Další aspekt rubínu přináší nositeli klid a mír v a průchod nápadům. Jasně zelené světlo paprsku Archanděla Raphaela vytvořilo smaragd, který napomáhá nositeli důvěře, léčení a moudrosti. Další aspekt smaragdu přináší nositeli lásku a mírumilovnost.

Čistě bílé světlo paprsku Archanděla Gabriela vytvořilo diamant, který přináší do života čistotu, věčnost, jasnost, pravdu a čestnost, proto je sazen do snubních prstenů. Odstraňuje iluze a přináší majitele do vyšších dimenzí. Další aspekt diamantu přináší radost do života. Platinový paprsek je paprskem radosti a blaženosti a reprezentuje vyrovnání mužské a ženské energie. S tímto paprskem jsou spojení delfíni, proto se při pohledu na ně cítíme tak dobře. Dále Archanděl Zadkiel vytvořil ametyst. Archanděl Chamuel vytvořil růženín. Ve Zlatém věku Atlantidy každý člověk u sebe nosil jeden krystal/drahokam, což jim umožňovalo se naladit na vyšší vědomí. V současném věku v minulosti mohli drahé klenoty nosit pouze bohatí lidé a vládci, kteří se takto podvědomě napojovali na vyšší vědomí. Síla napojení může být využita podle stavu vědomí člověka, jak s touto silou zachází.