Ato Rinpočhe

21.06.2014 12:05

Rinpočhe sám dělí svůj život na tři etapy: mnich v Tibetu; uprchlík v Indii, který se na příkaz J. S. Karmapy věnoval politice; obyčejný světský člověk pracující v Evropě. V Tibetu Rinpočhe strávil celkem 10 let v meditačních ústraních, cestoval a vzdělával se v klášterech všech čtyř linií. Poté, co v roce 1959 Ato Rinpočhe uprchl do Indie, vyzval ho J. S. 16. Karmapa k reprezetnaci všech škol linie kagyu v rámci tibetské exilové vlády. Na prosbu Trungpy Rinpočheho, svého blízkého přítele, převzal vedení kláštera pro mladé tulku (reinkarnované učitele) všech 4 linií.

V roce 1967 se Ato Rinpočhe oženil s britskou křesťankou, se kterou má dnes již dospělou dceru, a odstěhoval se do Anglie. Tam 12 let pracoval jako zdravotní bratr/ošetřovatel na psychiatrickém oddělení v nemocnici. Ačkoli po mnoho let žil v Anglii, téměř nikdo ho neznal jako vysokého duchovního mistra. Po vážné pracovní nehodě odešel Rinpočhe do důchodu. Od té doby na prosbu J. S. 16. Karmapy a dalších tibetských mistrů i mnoha západních žáků začal učit. Během posledních let Rinpočhe zrekonstruoval klášter Nezang, který kulturní revoluce v Tibetu srovnala se zemí.

Strýcem Ato Rinpočheho je předchozí Dilgo Khjentse Rinpočhe a předchozí Sangje Ňempa Rinpočhe. Ato Rinpočhe byl rozpoznám 11. Velkým Tai Situ Rinpočhem jako 8. inkarnace Tenzina Tulku – opata starého kláštera Nezang linie Karma Kagjü. Jeho prvotními mistry byli Dilgo Khjentse Rinpočhe a 2. Džamgon Kongtrul Rinpočhe.