Babička

19.04.2014 08:06
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

V Číně, a zejména v Japonsku, se stále udržuje víra v Buddhovu Čistou zemi, podle které Buddha Amitabha kdysi slíbil, že věřící pevné víry nechá zrodit v ráji věčné blaženosti. Odtud je již pak Nirvána téměř na dosah.

Jedna stařenka, vyznávající tuto starodávnou víru, zrovna přecházela přes cestu, když potkala zenového mistra, který na ni volal:

"Tak co, babičko, pořád do Čisté Země?"

"Babička přikývla."

"Počítám, že vás tam čeká sám Buddha."

"Amitabha, nemýlim-li se?"

Babička zavrtěla hlavou.

"Že by ne? Že by tam Buddha nebyl? A kde je tedy?"

Babička si poklepala na prsa a šla dál svou cestou.

Zenový mistr rozevřel oči doširoka obdivem a zašeptal:

"Vy nemusíte chodit daleko."