Bátiníja

08.11.2014 14:33

Tento pojem islámské teologie označuje sekty a hnutí, které vyhledávají vnitřní symboliku (bátin) svatých spisů a podávají jejich ezoterický výklad. Místo aby, jak vyžaduje věrouka, věřili zjeveným slovům do písmene, snaží se je vysvětlovat symbolikou spisů. Není žádný všeobecný systém bátiníje, protože každá sekta používá jiné cesty k vysvětlení. Islámští teologové označovali za bátiníje ismáílské šíity, protože ti svou teologii koncentrovali zvláště na "vnitřní smysl".