Během spánku

29.09.2012 09:58

Lidé kteří zažili OBE někdy hlásí předcházející započatý stav lucidního snu. V mnoha případech lidé, kteří tvrdí, že prožili OBE, líčí, že byli na pokraji spánku, nebo že před OBE už krátce spali. Velké procento těchto případů se vztahuje k situacím, kdy spánek nebyl příliš hluboký (z důvodu nemoci, zvuků v ostatních místnostech, emocionálního stresu, vyčerpání z přepracování, častého opětovného probuzení, atd.). Ve většině těchto případů se lidé poté cítí bděle, asi polovina z nich zaznamenala pocit spánkové paralýzy.