Bez dechu to nejde...

15.04.2012 10:39

 

Když nám učitelka jógy hned na první hodině sdělila, že neumíme dýchat, přijala jsem to s lehkým despektem. Přece mně, s mým od přírody hlubokým dechem, nebude říkat, že neumím dýchat. Záhy jsem však musela přiznat, že měla pravdu. Proces dýchání je pro nás takovou samozřejmostí, že si jej ani neuvědomujeme, a v mnohých případech dýcháme nesprávně. Proto je třeba začít právě tady, od tohoto základu, který byl již vzorních starověkých východních kultur považován za alfu a omegu všeho. Určitou výhodu zde budou mít ti, kdo praktikují Hatha-jógu. Ostatní, málo platné, si ta dechová úskalí budou muset prožít naplno.

Jednu věc bych ale přece jen ráda zdůraznila. Platí pro všechny a týká se všech cvičení uvedených v této knize.

NIKDY NEPŘECHÁZEJTE KE SLOŽITĚJŠÍMU CVIČENÍ, ANIŽ JSTE DOKONALE ZVLÁDLI PŘEDCHOZÍ.

Základní dechová cvičení jsou rozdělena do čtyř týdnů, ale dokud nebudete zvládat jeden cvik s naprostou volností, nezačínejte s dalším, i kdyby vám jeden cvik měl trvat měsíc či déle.

 

1. týden 8 x 8 x 8

Nejvhodnější doba pro cvičení je čas před jídlem, naopak nedoporučuji provádět nácvik pozdě večer. Tyto cviky mají aktivující působení a mohly by způsobit ztížené usínání. Navíc, mají začátečníci zpravidla co dělat, aby zvládli mohutný příliv jim doposud neznámé energie.
Cviky provádíme třikrát denně po 15-ti minutách.
Prvních 5 minut věnujte přípravě na cvičení. Soustřeďte se na přání poznat bioenergii a předávat ji těm, kteří vaši pomoc potřebují. Ulehněte a uvolněte všechny svaly tak, abyste nepociťovali žádné fyzické napětí. Jestli to umíte, tak zapomeňte, že nějaké tělo vůbec máte. Je pochopitelné, že pro taková cvičení je vhodný volný oděv, který vám nebrání v hlubokém dýchání. Poté začněte cvičit plný hluboký dech. Vaše břišní dutina se přitom rozšíří a vzduch bude proudit pod žebra do hrudního koše.

Plný hluboký dech provádějte v rytmu:

nádech - 8 sekund,

zadržení dechu - 8 sekund,

výdech - 8 sekund.

Celková délka tohoto dechového cyklu je 24 sekund.

Použijeme-li terminologii Východu, vzniká vaším dechem rovnostranný trojúhelník, jehož každou stranu tvoří 8 sekund. Trojúhelník je odedávna symbolem harmonie a tento cvik má za úkol navodit ve vás základní vědomí harmonie s vlastním tělem. Při provádění tohoto cviku zjistíte, že to zdaleka není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Začnete pozorovat určité tendence ke spěchu. Budete mít potřebu dýchat častěji, možná pocítíte i únavu. Nepřerušujte však cvičení. Tento první cvik je nezbytný proto, abyste se naučili řídit dech, rozvíjet vůli a také, abyste se utvrdili ve vlastním rozhodnutí ovládnout bioenergii.

 

2. týden 10 x 10 x 10
Následující cvik je také třeba procvičovat třikrát denně, před jídlem. Je poněkud složitější než předchozí cvičení.
Po pětiminutové přípravě si ucpěte pravou nosní dírku a zhluboka se nadechněte. Nádech provádíte levou nosní dírkou po dobu 10-ti sekund. Na dalších 10 sekund zadržíte dech a vydechujete pravou nosní dírkou opět po dobu 10-ti sekund.
Celý dechový cyklus tedy trvá již 30 sekund, takže během 10-ti minut provedete 20 dechových cyklů. Po prvních 10-ti cyklech vystřídejte nosní dírky u nádechu a výdechu.

Jestliže zjistíte, že je tento nácvik pro vás příliš obtížný, vraťte se k předchozímu cvičení a po týdnu přejděte na 30-ti sekundový cyklus. Postupný přechod můžete provádět tak, že ráno budete cvičit cyklus 10 x 10 x 10, v poledne a večer cyklus 8 x 8 x 8 sekund. Dále zařadíte interval 10x10x10 i v poledne a teprve poté přejdete na plné cvičení tohoto dechového cyklu. Nepřestávejte cvičit, dokud tento cvik nebudete provádět dokonale uvolněným dechem.

 

3. týden 15 x 10 x 15
Cvičení třetího týdne je podstatně náročnější než předchozí,. takže je mu třeba věnovat velkou péči a pozornost. Při tomto cvičení už střídáme nosní dírky po každém dechovém cyklu a navíc se doba nádechu a výdechu prodlužuje z 10-ti na 15 sekund. Pozor! Doba zadržení dechu musí zůstat stejná.
Dech ve 40-ti sekundovém cyklu vám bude dělat největší problémy. Musíte jej však zvládnout, chcete-li pokročit ve svém vlastním vývoji. Jakékoliv uspěchání může mít za následek nepříjemné dechové obtíže. Nepostupujte dál, dokud cvik dokonale nezvládnete.

 

4. týden 20 x 10 x 20
Cvičení čtvrtého týdne je systémově stejné, jako předchozí. Prodlužuje se pouze čas. Každý nádech a výdech bude nyní trvat 20 sekund. Doba zadržení dechu však zůstává stejná -10 sekund. Celková doba cvičení se rovněž prodlužuje z 15-ti na 30 minut, včetně 5 minutové přípravy.
Ten, kdo prováděl cvičení poctivě, pocítí již v průběhu čtvrtého cviku zvláštní příjemný duševní stav a příliv energie. Je to důsledek nahromadění energetické síly v organismu. Namísto bývalé slabosti nastoupí síla. Barva pleti zřetelně ukáže, jak hodnotné je toto energetické nabíjení pro organismus. Místo vyčerpání budete mít pocit plnosti.
Až pocítíte, že jste zvládli i toto čtvrté cvičení, můžete si dále doplňovat energii dechem jednou denně v libovolnou hodinu, ale tak, aby celková doba cvičení trvala alespoň 30 minut.
Po zvládnutí těchto čtyř cyklů už můžete soustředit svou pozornost na prodloužení doby dýchacího cyklu. Dýchací svaly se už zpevnily natolik, že mohou snášet rozumný tlak bez problémů. Nejvhodnější pro takové cvičení je časné ráno, kdy jste ještě v posteli. Délka plného dechu se může prodlužovat, ne však za cenu zadržovaného dechu.
Dále uvedená tabulka představuje maximální hranici dechových cvičení, jsou-li prováděna bez dozoru zkušeného léčitele či učitele jógy.

 

Trvání plného dechu (dechového cyklu)

Nádech

Zadržení

Výdech

24 sekund

8 sekund

8 sekund

8 sekund

30 sekund

10 sekund

10 sekund

10 sekund

40 sekund

15 sekund

10 sekund

15 sekund

50 sekund

20 sekund

10 sekund

20 sekund

60 sekund

26 sekund

8 sekund

26 sekund

 

Uvedená cvičení jsou stanovena pro funkci běžně vyvinutých plic průměrně zdravého člověka. Vždy je však třeba brát v úvahu individuální stav organismu. Proto v případě jejich nedostatečného zvládnutí je třeba každý cyklus procvičovat podle potřeby. Spěch a křečovité úsilí fungují v tomto případě jako silně brzdící faktor.

Malá technická pomůcka: hodinky se vteřinovou ručičkou si dejte do úrovně očí tak, abyste nemuseli očima těkat. Zbytečně to rozptyluje a odvádí pozornost.
Když zvládnete svůj dech, projeví se ve vás najednou pocit, kterému se na Východě říká "pohyb ducha". V tomto stavu budete dobře cítit životní energii, rozváděnou nervy a krví po celém těle. Pak už nemoc začíná ztrácet vládu nad organismem a každá únava je záhy odstraněna. Dokonce pocity jako hlad a žízeň jsou podřízeny síle vůle. Východ tvrdí - pevnost ducha je nejlepším lékem proti tělesné churavosti. Tajemství života spočívá v hlubokém dechu a rozumném životním řádu.