Bez smlouvání

13.04.2014 08:15
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Žák: "Kdy to všechno skončí?"

Mistr: "A jak dlouho trvá právě tento okamžik?"

Žák: "Nejsem schopen vás sledovat."

Mistr: "Kdo má čas zabývat se takovými otázkami?"

Žák: "Ale musíte přece znát prostředek, jak si poradit s takovými, jako jsem já!"

Mistr: "Když si o to řeknou."

Žák: "Tak tedy, prosím."

Mistr: "Chybí ti něco?"