Bhagavadgítá IX-2 - Nejdůvěrnější poznání

06.05.2014 20:25

 

SLOKA 12

moghasa mogha-karmano mogha-jnana vicetasah
raksasim asurim caiva prakrtim mohinim sritah

mogha-asah - bez nadeje; mogha-karmanah - zmateni v plodonosnych cinnostech; mogha-jnanah - zmateni v poznani; vicetasah - zmateni; raksasim - demonskym; asurim - ateistickym; ca - a; eva - zajiste; prakrtim - povahy; mohinim - zmateni; sritah - jsou pritahovani.

Ti, kteri jsou takto poblouzneni, jsou pritahovani demonskymi a ateistickymi nazory. V takovem zmatenem postaveni nemaji nadeji na spasu a jejich plodonosne cinnosti a poznani jsou zmareny.

VYKLAD: Existuje mnoho lidi, kteri se povazuji za oddane Krsny, ale ve skutecnosti neprijimaji Krsnu, Nejvyssi Osobnost Bozstvi, jako Absolutni Pravdu. Nanestesti nikdy neochutnaji ovoce oddane sluzby - navrat zpatky k Bohu. Take ti, kteri se venuji zboznym cinnostem za ucelem vysvobozeni se z hmotneho zapleteni, neuspeji nikdy ve svych snahach, nebot se vysmivaji Krsnovi, Nejvyssi Osobnosti Bozstvi. Jinak receno: pouze demoni a ateiste mohou pomlouvat Sri Krsnu, a jak je take popsano v sedme kapitole, nemohou se Mu nikdy odevzdat. Jejich snaha dospet k Absolutni Pravde mentalni spekulaci je privede ke spatnym zaverum, ze obycejna ziva bytost je stejna jako Krsna. Pod vlivem tohoto spatneho presvedceni si mysli, ze hmotne telo nyni zakryva zivou bytost, a ze po vysvobozeni se z hmotneho tela se nelisi od Boha. Tento klamny pokus o ztotozneni se s Krsnou vsak bude zmaren a jakekoliv ateisticke a demonske pestovani duchovniho vedomi je vzdy bezcenne, jak naznacuje tento vers. Stejne tak neuspeji, chteji-li ziskat poznani z vedske literatury, jako je Vedanta-sutra a Upanisady.

Povazovat Krsnu, Nejvyssi Osobnost Bozstvi, za obycejneho cloveka je velky prohresek. Ti, kteri se tohoto prestupku dopousteji, jsou zajiste oklamani, protoze nedokazi pochopit Krsnovu vecnou podobu. V Brhad-visnu-smrti se jasne uvadi:

yo vetti bhautikam deham krsnasya paramatmanah
sa sarvasmad bahis-karyah srauta-smarta-vidhanatah
mukham tasyavalokyapi sa-celam snanam acaret

,,Cloveku, ktery povazuje Krsnovo telo za hmotne, by melo byt zakazano provadet obrady a cinnosti doporucene v pismech (srutismrti). A jestlize nekdo nestastnou nahodou zahledne oblicej takoveho cloveka, mel by se okamzite vykoupat v Ganze, aby se ocistil.`` Lide, kteri zesmesnuji Krsnu, protoze Mu zavidi Jeho postaveni, jsou jiste predurceni neustale se rodit v ateistickych nebo v demonskych telech. Jejich vedeni zustane vzdy zakryto a postupne budou sklouzavat do nejtemnejsich oblasti stvoreni.

SLOKA 13

mahatmanas tu mam partha daivim prakrtim asritah
bhajanty ananya-manaso jnatva bhutadim avyayam

maha-atmanah - velke duse; tu - ale; mam - ve Mne; partha - o synu Prthy; daivim - bozske; prakrtim - prirozenosti; asritah - pod ochranou; bhajanti - slouzi; ananya-manasah - s neochvejnou mysli; jnatva - vedouce; bhuta - stvoreni; adim - puvod; avyayam - nepomijivy.

Ale velke duse, ktere nejsou poblouzeny, o synu Prthy, jsou pod ochranou bozske prirozenosti. Plne se zamestnavaji v oddane sluzbe, protoze vedi, ze jsem puvodni a nepomijiva Nejvyssi Osobnost Bozstvi.

VYKLAD: V tomto versi je uvedena jasna definice, kdo je mahatma. Prvnim znakem mahatmy je to, ze je umisten v bozske prirozenosti. Neni ovlivnen hmotnou prirodou. Jak je to mozne? To je vysvetleno v sedme kapitole. Clovek, ktery se odevzda Krsnovi, Nejvyssi Osobnosti Bozstvi, se okamzite vymani z nadvlady hmotne prirody. Odevzdat se Nejvyssi Osobnosti Bozstvi je tedy prvnim krokem nutnym k tomu, aby se duse vysvobodila z vlivu hmotne prirody. Vzhledem k tomu, ze ziva bytost nalezi do okrajove energie, dostane se po vysvobozeni pod ochranu duchovni prirozenosti (daivi prakrti). Kdyz se clovek odevzda Nejvyssi Osobnosti Bozstvi, povysi se na duchovni uroven a stane se z neho mahatma, velka duse.

Mahatma nepomysli na nic jineho nez na Krsnu, protoze vubec nepochybuje o tom, ze Krsna je puvodni Nejvyssi Osoba, pricina vsech pricin. Sve hluboke presvedceni ziskal ve styku s druhymi mahatmy neboli cistymi oddanymi. Cisti oddani nejsou dokonce ani pritahovani jinymi Krsnovymi podobami, jako je napriklad ctyrruka podoba Mahavisnua. Oddavaji se v myslenkach pouze Krsnovi v Jeho dvouruke podobe a nezajimaji se ani o polobohy nebo lidske bytosti. Neustale rozjimaji o Sri Krsnovi, kteremu oddane a laskyplne slouzi bez pomysleni na cokoliv jineho.

SLOKA 14

satatam kirtayanto mam yatantas ca drdha-vratah
namasyantas ca mam bhaktya nitya-yukta upasate

satatam - neustale; kirtayantah - velebi; mam - Mne; yatantah - snazi se; ca - take; drdha-vratah - s odhodlanosti; namasyantah - klani se; ca - a; mam - Mne; bhaktya - s oddanosti; nitya-yuktah - vzdy zamestnani; upasate - uctivanim.

Tyto velke duse Me neustale velebi, s velkou odhodlanosti se snazi, klani se prede Mnou a nepretrzite Me oddane uctivaji.

VYKLAD: Mahatma se neda vyrobit tim, ze se tento titul prideli obycejnemu cloveku. Jeho vlastnosti jsou popsany v tomto versi. Mahatma se vzdy oddava velebeni Sri Krsny, Nejvyssi Osobnosti Bozstvi. Nedela nic jineho, nez velebi Nejvyssiho Pana, coz znamena, ze neni impersonalista. Jakmile zacneme mluvit o velebeni, znamena to, ze musime velebit Jeho svate jmeno, Jeho vecnou podobu, Jeho transcendentalni vlastnosti a Jeho neobvykle zabavy. Mahatma uctiva vsechny tyto veci, a proto je poutan k Nejvyssi Osobnosti Bozstvi.

Clovek, ktery uctiva neosobni rys Nejvyssiho Pana - brahmadzjoti, neni v Bhagavadgite popsan jako mahatma. Popisuje ho odlisne nasledujici vers. Mahatma je neustale zamestnan cinnostmi oddane sluzby, ktere jsou popsany v Srimad Bhagavatamu: naslouchanim, velebenim a premyslenim o Visnuovi, a nikoliv o polobohu nebo cloveku. To se nazyva oddanost: sravanam kirtanam visnoh a smaranam, vzpominani na Neho. Takovy mahatma se odhodlane snazi dosahnout spolecnosti Nejvyssiho Pana v kteremkoliv z peti transcendentalnich vztahu. Aby tohoto uspechu dosahl, zamestnava vsechno - hlas, telo i mysl - ve sluzbe Sri Krsnovi, Nejvyssimu Panu. To se nazyva plne uvedomovani si Krsny.

V oddane sluzbe existuji urcite stanovene cinnosti, jako je napr. drzeni pustu jedenacty den po uplnku nebo nove (Ekadasi) a pri oslavach vyhlasenych na oslavu Panova zjeveni. Velci acarjove nabizeji tato pravidla a zasady vsem, kteri se skutecne chteji uchazet o spolecnost Nejvyssi Osobnosti Bozstvi v transcendentalnim svete. Mahatmove, velke duse, jsou pevni ve svych predsevzetich dodrzovat tato pravidla a zasady, a proto bezpochyby dosahnou vytouzeneho cile.

Vykonavani oddane sluzby je podle druheho verse teto kapitoly nejen snadne, ale i radostne. Nemusime dodrzovat prisnou askezi a pokani. Pod vedenim kvalifikovaneho duchovniho ucitele muzeme zit v jakychkoliv zivotnich podminkach a oddane slouzit Krsnovi jako brahmacari, hospodar ci sannjasi. Kdekoliv na svete muzeme oddane slouzit Nejvyssi Osobnosti Bozstvi a stat se skutecnymi mahatmy - velkymi dusemi.

SLOKA 15

jnana-yajnena capy anye yajanto mam upasate
ekatvena prthaktvena bahudha visvato-mukham

jnana-yajnena - rozvijenim poznani; ca - take; api - zajiste; anye - jini; yajantah - obetuji; mam - Mne; upasate - uctivaji; ekatvena - jako celek; prthaktvena - v mnoha; bahudha - castech; visvatah-mukham - a ve vesmirne podobe.

A jini, kteri prinaseji obet kultivaci poznani, uctivaji Mne, Nejvyssiho Pana, jako celek, v mnoha castech a ve vesmirne podobe.

VYKLAD: Tento vers shrnuje verse predchozi. Sri Krsna rekl Ardzunovi, ze ti, kdo si plne uvedomuji Krsnu a nepomysleji na nic jineho, se nazyvaji mahatmove. Existuji take lide, kteri nejsou primo na urovni mahatmy, avsak uctivaji ruznymi zpusoby Krsnu take. Nekteri z nich byli jiz popsani jako trpici, touzici po bohatstvi, zvidavi a zabyvajici se pestovanim poznani. Pod nimi jsou vsak dalsi tri druhy lidi: 1. Ti, kteri se uctivaji, jako by byli totozni s Nejvyssim Panem; 2. ti, kteri si vymysleji ruzne podoby Nejvyssiho Pana a uctivaji je; a 3. ti, kteri prijimaji vesmirnou podobu (visvarupa) Nejvyssi Osobnosti Bozstvi a uctivaji ji. Z techto tri jsou nejnizsimi a nejpocetnejsimi moniste, tj. ti, kteri se uctivaji, jako by byli Nejvyssi Pan. Takovi lide se povazuji za Nejvyssiho Pana a s touto mentalitou se uctivaji. To je take urcity druh uctivani Boha, nebot alespon pochopili, ze nejsou tato hmotna tela, ale ze jsou ve skutecnosti zive duchovni bytosti. To je obvykly zpusob, jakym impersonaliste uctivaji Nejvyssiho Pana. Druha skupina zahrnuje uctivace polobohu a ty, kteri povazuji jakoukoliv fantazii vytvorenou podobu za podobu Nejvyssiho Pana. A do treti tridy patri lide, kteri nemohou vnimat nic vyssiho nez tento hmotny vesmir, coz je take podoba Nejvyssiho Pana. Povazuji vesmir za nejvyssi organismus a uctivaji jej.

SLOKA 16

aham kratur aham yajnah svadhaham aham ausadham
mantro 'ham aham evajyam aham agnir aham hutam

aham - Ja; kratuh - vedsky obrad; aham - Ja; yajnah - obet (podle smrti); svadha - obetina; aham - Ja; aham - Ja; ausadham - leciva bylina; mantrah - posvatna modlitba; aham - Ja; aham - Ja; eva - zajiste; ajyam - rozpustene maslo; aham - Ja; agnih - ohen; aham - Ja; hutam - obetovani.

Ja jsem obrad, obet, obetni podil predkum, leciva rostlina a posvatna modlitba. Ja jsem maslo, ohen a obetovani.

VYKLAD: Vedska obet znama jako jyotistoma je Krsna a On je take maha-yajna, zminena ve smrti. Obetiny urcene k uspokojovani predku na Pitrloce, ktere jsou povazovany za urcity druh omamne latky, jsou take Krsna. Mantry, pronasene v teto souvislosti, jsou take Krsna. A mnoho dalsich mlecnych vyrobku nutnych k vykonavani obeti jsou take Krsna. Ohen je take Krsna, nebot nalezi k peti hmotnym prvkum, a je proto oddelenou Krsnovou energii. Jinymi slovy, vsechny vedske obeti, ktere jsou doporuceny v karmakandske casti Ved, jsou take Krsna. Znamena to, ze ti, kteri oddane slouzi Krsnovi, vykonali jiz vsechny obeti predepsane ve Vedach.

SLOKA 17

pitaham asya jagato mata dhata pitamahah
vedyam pavitram omkara rk sama yajur eva ca

pita - otec; aham - Ja; asya - tohoto; jagatah - vesmiru; mata - matka; dhata - udrzovatel; pitamahah - praotec; vedyam - co je treba znat; pavitram - co ocistuje; om-kara - slabika om; rk - Rg Veda; sama - Sama Veda; yajuh - Jadzur Veda; eva - zajiste; ca - a.

Ja jsem otcem tohoto vesmiru, matkou, stvoritelem a praotcem. Jsem tim, co je treba znat, co ocistuje, a slabikou om. Ja jsem Rg Veda, Sama Veda a Jadzur Veda.

VYKLAD: Cele pohybujici se a nehybne stvoreni je projevem ruznych Krsnovych energii. V hmotnem svete se vytvareji vztahy mezi ruznymi zivymi bytostmi, tedy casteckami Krsny, ktere nalezi do Jeho vnitrni energie, ale pod vlivem prakrti (hmotne energie) se nam nektere z nich jevi jako nas otec, matka, dedecek, stvoritel atd. Nicmene, zive bytosti, ktere se nam jevi jako otec nebo matka, nejsou ve skutecnosti nikdo jiny nez Krsna. Slovo dhata v tomto versi znamena ,,stvoritel``. Nejenom nas otec nebo matka jsou casteckami Krsny, ale take jejich ,,stvoritele``, dedecek a babicka atd., jsou Krsna. Kterakoliv ziva bytost je nedilnou soucasti Krsny, a jako takova je tedy Krsna.

Cilem vsech Ved je Krsna. Vse, cemu se chceme naucit z Ved, je zpusob, jak postupne porozumet Krsnovi. V prvni rade je Krsna to, co nam pomuze ocistit nase puvodni postaveni. Ziva bytost, ktera dychti pochopit vsechny vedske zasady, je nedilnou soucasti Krsny, a jako takova je take Krsna. Transcendentalni zvukova vibrace om, ktere se rika pranava, a ktera je obsazena ve vsech vedskych mantrach, je take Krsna. Jelikoz pranava neboli omkara ma dulezite misto v hymnech vedskych textu (Sama, Jadzur, Rg a Atharva), rozumi se, ze predstavuje Krsnu.

SLOKA 18

gatir bharta prabhuh saksi nivasah saranam suhrt
prabhavah pralayah sthanam nidhanam bijam avyayam

gatih - cil; bharta - udrzovatel; prabhuh - pan; saksi - svedek; nivasah - pribytek; saranam - utociste; su-hrt - nejdrazsi pritel; prabhavah - stvoreni; pralayah - zanik; sthanam - zaklad; nidhanam - misto spocinuti; bijam - semeno; avyayam - nepomijive.

Ja jsem cil, udrzovatel, pan, svedek, pribytek, utociste a nejdrazsi pritel. Jsem vznik a zanik, zaklad vseho, misto spocinuti a vecne semeno.

VYKLAD: Gati znamena misto, ke kteremu chceme dojit. Lide vsak nevedi, ze konecnym cilem je Krsna. Clovek, ktery nezna Krsnu, je z duchovni cesty sveden bud uplne, nebo castecne. Mnozi lide si mysli, ze cilem ruznych asketickych cviceni jsou polobozi a snazi se dospet na jejich planety, jako napriklad na Candraloku, Surjaloku, Indraloku, Maharloku atd. Jelikoz tyto planety stvoril Krsna, soucasne jsou a nejsou Krsna. Ve skutecnosti to jsou projevy Krsnovy energie, a jako takove jsou Krsna. Slouzi vsak jako prestupni stanice k realizovani Krsny. Priblizovat se ke Krsnovi prostrednictvim Jeho ruznych energii znamena priblizovat se ke Krsnovi neprimym zpusobem. Ke Krsnovi bychom se meli priblizovat primo, abychom usetrili cas a energii. Kdyz se napriklad muzeme dostat do nejvyssiho patra vytahem, proc bychom pouzivali schodu? Vsechno spociva na Krsnove energii a bez Krsny nemuze nic existovat. Krsna je nejvyssi vladce, nebot Mu vsechno patri a vsechno zavisi na Jeho energiich. Krsna je nejvyssi svedek, nebot sidli ve vsech srdcich. Domy, zeme a planety, ve kterych zijeme, jsou take Krsna. Krsna je konecny cil a utociste, a proto bychom se na Neho meli obratit, aby nam poskytl ochranu nebo odstranil nase zarmutky. A kdykoliv se na nekoho musime obratit s zadosti o pomoc, meli bychom vedet, ze nam ji muze poskytnout jen ziva sila. Krsna je nejvyssi ziva bytost. A ponevadz je Krsna puvodcem naseho pokoleni, tedy nejvyssim otcem, nemuze byt nikdo lepsim pritelem nebo ochrancem nez Krsna. Krsna je prvotni zdroj celeho projevu a konecne misto spocinuti po zniceni. Krsna je tedy vecna pricina vsech pricin.

SLOKA 19

tapamy aham aham varsam nigrhnamy utsrjami ca
amrtam caiva mrtyus ca sad asac caham arjuna

tapami - vydavam teplo; aham - Ja; aham - Ja; varsam - dest; nigrhnami - zadrzuji; utsrjami - vypoustim; ca - a; amrtam - nesmrtelnost; ca - a; eva - zajiste; mrtyuh - smrt; ca - a; sat - duchovno; asat - hmota; ca - a; aham - Ja; arjuna - o Ardzuno.

Vydavam teplo, zadrzuji a vypoustim dest. Jsem nesmrtelnost a jsem take zosobnena smrt. Jak hmota, tak duchovno jsou ve Mne, o Ardzuno.

VYKLAD: Krsna rozsiruje teplo a svetlo pomoci svych ruznych energii, jako je napriklad elektrina a slunecni zare. V letnim obdobi zadrzuje dest a v zimnim obdobi spousti privaly deste. Sila, ktera nas udrzuje pri zivote, je take Krsna a na konci zivota se s Krsnou potkame jako se smrti. Studovanim techto ruznych Krsnovych energii dojdeme k zaveru, ze Krsna nerozlisuje mezi hmotou a duchovnem, neboli ze je jak hmota, tak i duchovno. Clovek na vysoke duchovni urovni nedela takove rozdily. Vidi Krsnu ve vsem.

Jelikoz Krsna je hmota i duchovno, je obrovska vesmirna podoba, zahrnujici vsechny hmotne projevy, take Krsna a Jeho vrndavanske zabavy v podobe dvourukeho Sjamasundary, hrajiciho na fletnu, jsou zabavy Nejvyssi Osobnosti Bozstvi.

SLOKA 20

trai-vidya mam soma-pah puta-papa
yajnair istva svar-gatim prarthayante
te punyam asadya surendra-lokam
asnanti divyan divi deva-bhogan

trai-vidyah - znalci tri Ved; mam - Me; soma-pah - piji stavu soma; puta - ocisteni; papah - od hrichu; yajnaih - s obetmi; istva - uctivaji; svah-gatim - dojdou do nebe; prarthayante - modli se; te - oni; punyam - zbozni; asadya - dosahnou; sura-indra - Indry; lokam - svet; asnanti - tesit se; divyan - nebeskym; divi - v nebi; deva-bhogan - pozitkum polobohu.

Znalci Ved, kteri piji stavu soma a chteji se dostat na nebeske planety, Me uctivaji neprimo. Po ocisteni se od nasledku za hrisne ciny se narodi na Indrove nebeske planete, kde se tesi bozskym pozitkum.

VYKLAD: Slovy trai-vidyah se oznacuji tri Vedy: Sama, Jadzur a Rg. Brahman, ktery studoval tri Vedy, se nazyva tri-vedi. Spolecnost ma v ucte ty, kteri se snazi ziskat poznani z techto tri Ved. Nanestesti existuji spousty znalcu Ved, kteri neznaji jejich konecny smysl. Krsna proto prohlasuje, ze je konecnym cilem pro tri-vedi. Ti, kdo skutecne znaji Vedy, hledaji utociste u lotosovych nohou Sri Krsny a oddane Mu slouzi, aby Ho uspokojili. Oddana sluzba zacina zpivanim Hare Krsna mantry. Zaroven se clovek musi snazit porozumet, kdo Krsna ve skutecnosti je. Nanestesti se ti, kteri studuji Vedy formalne, zajimaji vice o obeti urcene ruznym polobohum jako Indra, Candra atd. Tim se uctivaci polobohu jiste ocistuji od necistot pochazejicich z nizsich kvalit hmotne prirody a jsou povyseni na vyssi hvezdne soustavy, neboli na planety jako napriklad Maharloka, Dzanoloka, Tapoloka atd. Moznost uspokojovat smysly na techto nebeskych planetach je stotisickrat lepsi nez na teto planete.

SLOKA 21

te tam bhuktva svarga-lokam visalam
ksine punye martya-lokam visanti
evam trayi-dharmam anuprapanna
gatagatam kama-kama labhante

te - oni; tam - to; bhuktva - uziji; svarga-lokam - nebeskeho; visalam - nesmirneho; ksine - vycerpaji; punye - vysledky svych zboznych cinnosti; martya-lokam - do sveta smrtelniku; visanti - poklesnou; evam - takto; trayi - tri Ved; dharmam - zasad; anuprapannah - dodrzovanim; gata-agatam - smrt a zrozeni; kama-kamah - touzi po smyslovych pozitcich; labhante - dospeji.

Kdyz tak zakusi nebeskych smyslovych pozitku a vysledky jejich ctnostnych cinnosti jsou vycerpany, navrati se opet do sveta smrtelniku. Lide, kteri touzi po ukojeni zadosti dodrzovanim zasad tri Ved, ziskaji takto pouze opakovane zrozeni a smrt.

VYKLAD: Ti, kdo se dostanou na nebeske planety, se tesi z delsiho zivota a lepsich moznosti ke smyslovemu pozitku, ale presto jim neni dovoleno zustat tam navzdy. Po skonceni dobrych vysledku, ziskanych ctnostnymi cinnostmi, se musi opet vratit na tuto planetu. Clovek, ktery neziskal dokonale poznani, jez se ve Vedanta-sutre popisuje jako janmady asya yatah, neboli kdo nepochopil Krsnu jako pricinu vsech pricin, nevyuzil moznosti dosahnout konecneho zivotniho cile. Musi se podridit kolobehu, kdy se povysi na nebeske planety a opet sestoupi dolu, jakoby na ruskem kole. Znamena to, ze je znovu zatazen do rozeni a smrti v nizsich a vyssich planetarnich soustavach, misto aby dosahl duchovniho sveta, ktery nemusi jiz nikdy opustit. Nejlepsi tedy je odebrat se do duchovniho sveta, kde je zivot vecny, plny blazenosti a odkud se jiz nikdy nemusi vracet do teto strastiplne hmotne existence.

SLOKA 22

ananyas cintayanto mam ye janah paryupasate
tesam nityabhiyuktanam yoga-ksemam vahamy aham

ananyah - nemajice jiny predmet; cintayantah - rozjimani; mam - o Mne; ye - ti, kdo; janah - osoby; paryupasate - uctivaji; tesam - tem; nitya - vzdy; abhiyuktanam - trvale oddani; yoga - potrebne; ksemam - ochranu; vahami - prinasim; aham - Ja.

Ale tem, kteri Me vzdy uctivaji s oddanosti a rozjimaji o Me transcendentalni podobe, prinasim to, co jim chybi, a zachovavam to, co maji.

VYKLAD: Clovek, ktery nemuze zit ani na chvilku bez uvedomovani si Krsny, nemysli na nic jineho nez na Krsnu dvacet ctyri hodiny denne, nebot nasloucha, velebi a vzpomina na Jeho cinnosti, modli se k Nemu, uctiva Ho, slouzi Jeho lotosovym noham, slouzi Mu jinymi zpusoby, prateli se s Nim a plne se Mu odevzdava. Takove cinnosti jsou velice priznive a plne duchovnich sil, pomoci nichz se oddany muze zdokonalit v duchovni realizaci, takze jeho jedinou touhou je dospet do spolecnosti Nejvyssi Osobnosti Bozstvi. Takovy oddany se jiste priblizuje k Nejvyssimu Panu bez potizi a diky Krsnove milosti se nikdy nevrati do hmotneho sveta. Toto se nazyva joga. Slovem ksema se mysli Panova milostiva ochrana. Jogou pomaha Sri Krsna oddanym, aby na Neho mohli uprit mysl, a kdyz si Ho plne uvedomi, chrani je pred poklesnutim do strastiplneho podmineneho zivota.

SLOKA 23

ye 'py anya-devata-bhakta yajante sraddhayanvitah
te 'pi mam eva kaunteya yajanty avidhi-purvakam

ye - ti, kdo; api - take; anya - jine; devata - polobohy; bhaktah - oddani; yajante - uctivaji; sraddhaya anvitah - s virou; te - oni; api - take; mam - Mne; eva - jen; kaunteya - o synu Kunti; yajanti - uctivaji; avidhi-purvakam - spatnym zpusobem.

Ti, kdo jsou oddanymi ruznych polobohu a uctivaji je s virou, uctivaji ve skutecnosti pouze Mne, o synu Kunti, avsak nespravne.

VYKLAD: Sri Krsna rika: ,,Lide, kteri uctivaji polobohy, nepatri k nejchytrejsim, ackoliv takove uctivani je neprimo urceno Mne.`` Kdyz napriklad zalevame listy a vetve stromu, aniz bychom zavlazili koren, nedodrzujeme zakladni pravidla a jedname nevedome. Podobne dodavame ziviny zaludku, a nikoliv ruznym castem tela. Dalo by se rici, ze polobozi jsou vudcimi predstaviteli vlady Nejvyssiho Pana. Znamena to, ze bychom meli uctivat pouze Nejvyssiho Pana, coz automaticky uspokoji vsechny zastupce a predstavitele vlady, a jejich podplaceni je protizakonne. V tomto versi je to potvrzeno slovy avidhi-purvakam. Sri Krsna tedy neschvaluje zbytecne uctivani polobohu.