Bhaktijóga - cesta oddanosti

08.10.2016 12:46

 

"Upni na Mne svou mysl, oddej se Mi, uctívej Mě, klaň se Mi. Když Mne takto přijmeš za svůj nejvyšší cíl a soustředíš svou mysl, dosáhneš přímo Mne." Bhagavadgíta 9.34.

     Učení o oddanosti k dokonalému principu je nejdůležitější a nejmocnější zbraní v boji proti egu. V subjektivním vnímání, kde ego vládne, je neustále veškeré dění vnímáno z perspektivy ega a ego si ze všeho dokáže vytvářet vlastní sílu a neporazitelnost. Pokud chodím meditovat, ego neustále upozorňuje na to, že je to činnost důležitá, a proto vyžaduje určité ohledy až úctu. Čím déle někdo medituje, tím může být jeho ego silnější. Já jsem mnohem pokročilejší, protože medituji už roky, potkal jsem a hovořil s mnoha významnými lidmi. Proto jsem nejlepší, lepší než dříve. Taková meditace je - z hlediska boje proti egu - naprostá prohra! Dávní mudrci znalí mnoha úskoků ega vypracovali metodu důsledného neulpívání pomocí naprosté a výlučné oddanosti Bohu přímo nebo prostřednictvím duchovního učitele. Toto je základ křesťanství i bhaktických proudů v hinduismu. Bůh se stává naprostým vzorem, milovaným objektem, největším přítelem a zároveň cílem. Tomuto Bohu mohu odevzdat veškerý svůj majetek, veškerou svou důležitost, na jeho rozhodnutích ponechat cestu mého života. Tak začnu opravdu oslabovat svoje ego, kořínek za kořínkem ho vytrhávat ze své mysli. Toto je jediná opravdu účinná metoda, která rychle přináší vítězství. Ve spolupráci s meditací a pravým poznáním odhaluji veškeré části ega a pomocí odevzdání je rozpouštím.
     Je lepší láska k Bohu "na první pohled" nebo "sňatek z rozumu"? Není důležité, jakým způsobem se oddaný vztah k Bohu vytvoří, důležité je, aby vedl ke štěstí bytosti v Bohu. Vztah k Bohu se však nesmí stát nesvobodou, ze kterého ego vytvoří svou hodnotu. Pokud někdo miluje Boha emotivně, měl by se věnovat hlubšímu poznání, a tak svoji připoutanost odstraňovat. Pokud někdo přistupuje k Bohu filozoficky, měl by pěstovat oddanost a uvést filozofii do života. Kdo do svého života přijme Boha a plně se mu odevzdá, ten bude mnohem šťastnější než ten, kdo žije bez Boha. Vztah k Bohu musí bytost osvobozovat a v žádném případě nesmí omezit nebo ohrozit někoho jiného. Chcete-li někomu pomoci, můžete to udělat jen svým vlastním příkladem, svým šťastným životem v Bohu.
     Téměř nikdo není ochoten obětovat ego, svého největšího nepřítele, a tak všichni raději zavřou oči a žijí v zoufalství. Kdyby věděli, o co jsou okradeni, leželi by lidé před Bohem, tloukli hlavami o zem, rvali si šaty, vlasy, plakali, prosili, slibovali, modlili se. Ale protože to nevědí, nikdy to neudělají. A protože to nikdy neudělají, tak nikdy nepoznají Božskou milost.
     Vyhrát bitvu s egem znamená poznat jak funguje mysl a jak ego vzniká pomocí učení o poznání a meditační praxí, zároveň je však nutno plnit povinnosti, které život přináší, ale vše přitom neustále obětovat Bohu. Je to veliká bitva. Je jen na nás samotných, jak ji zvládneme. To, co na nás však čeká, za námahu určitě stojí!