Bílý racek

14.04.2012 12:29

 

Usaďte se v příjemné a pohodlné pozici. Úplně se uvolněte, zavřete oči a klidně dýchejte. Pociťujete příjemný, lehký chlad, znovu se ujistěte, že jsou dokonale uvolněné všechny obličejové svaly. Představte si, že každá, i ta nejmenší částečka vašeho těla, každá buňka ztrácí svoji váhu, stává se lehkou, svobodnou, volnou. Myšlenky, které by vám vadily, nechte plynout mimo, jedna za druhou se rozplývají a ztrácí. Pociťujete lehkost, volnost a božský klid …….


Stojíte na břehu moře, slunce ještě nevyšlo nad obzor a vzduch je naplněn příjemným chladem, vlny lenivě, jakoby neochotně s lehkým šumem nabíhají na pobřežní písek. Celé prostranství, které vás obklopuje, je skryto v předjitřní mlze, v ranním oparu a není možno rozeznat hranici mezi nebem a mořem ….


A hle, právě nyní se horizont před vámi začíná prosvětlovat, první paprsek slunce se objevuje nad obzorem a míří vzhůru. V té chvíli jako naráz celý svět kolem vás ožívá, plní se světlem a zvuky. Slunce stoupá vzhůru víc a víc, zaplňuje oslepujícím světlem a radostí všechno vůkol. Na vaší tváři je úsměv a klid.


Je vám tak lehko a příjemně, že byste chtěli vylétnout, zvedáte své ruce a ony samy dělají první lehký vzmach a najednou vidíte, že místo rukou máte křídla, a sami jste velkým bílým rackem.

Směleji rozpínáte křídla, vzmach, ještě jeden a další, a lehce se zvedáte do vzduchu a kroužíte nad mořem.


Pod vámi je azurové moře …… a nad vámi jasně modré nebe ……. před vámi ohromný, oslnivě bílý sluneční disk ……. míříte vstříc slunci, vstříc světlu ….. křídla jsou volně rozpjatá, tělo se vám zlehka podvoluje …… podvoluje se letu, který vám dává opravdové potěšení, opravdový požitek ze vzdušného živlu.

Podívejte se na sebe, jakoby ze strany. Jste překrásným, stříbrným rackem …..

Pociťujete radost z letu, radost z jednoty s přírodou ….. s celým světem, který vás obklopuje ….. světlem sytíte a plníte celé tělo …… celý svůj život plníte světlem ……

Je jitřní ráno, slunce ještě nevyšlo, vlny omývají břeh …….

Zapamatujte si tento pocit, pocit svobody, radosti a štěstí. Ještě několik minut vychutnávejte to světlo, které vás prostoupilo, ten stav volnosti a štěstí, ve kterém se nacházíte.

A nyní pomalu otevřete oči a snažte se co nejvíce uchovat v sobě tyto pocity, je to ve vašich silách a možnostech.

My sami svoje těžkosti mnohdy vytváříme a bojujeme s nimi. Hledejme radost a vytvářejme ji.

 

Boris Tichanovský Jelena Tomilinová