Biologické hodiny člověka a veškerého života

19.01.2019 14:11

 

Vše živé, od rostlin přes zvířata až po člověka, má své vnitřní biologické hodiny. Ty jsou nejvíce ovlivňovány světlem, přesněji tedy úsvitem a soumrakem. Časem, kdy se příroda probouzí, a dobou, během které se vše noří do tmy. Právě v noci v černočerné tmě se tak v lidském těle nejvíce tvoří melatonin, kterému se také říká hormon tmy, spánku a noci. Ten produkuje šišinka mozková (epifýza) a jeho tvorba je zásadně ovlivněna právě biologickými hodinami. Odborně se pak biorytmu bdění a spánku říká cirkadiánní rytmus. Přídavné jméno cirkadiánní upozorňuje na to, že celý cyklus trvá kolem 24 hodin (circa ≈ kolem, dies ≈ den).

Tento přirozený rytmus ale narušujeme umělým světlem, stresem tolik příznačným pro moderní dobu a dalšími pro zdravý spánek toxickými faktory. Velká část populace zejména ve vyspělých zemích potom trpí insomnií či jinými spánkovými poruchami. Ve spánkových laboratořích tak mají lékaři se zaměřením na somnologii plné ruce práce. A v čem vidí největší problém? Žijeme v nadměrném stresu a nerespektujeme zásady správné spánkové hygieny. A taky hodně svítíme a narušujeme si tím náš přirozený spánkový biorytmus.