Blíž

20.04.2014 08:17
(výběr krátkých Zen-buddhistických textů "Mistři a žáci")
 Sestavil Petr Pavlík

Mistře, z toho, co říkáte, nechápu ani slovo."

"Tak pojďte blíž."

Tázající udělal krok vpřed.

"Ještě blíž."

Tázající opět postoupil.

"Tak vidíte, jak mi dobře rozumíte."