Boskovice

15.08.2014 18:21

 

 

Dnes již teskné zříceniny nedaleko zámku připomínají slávu mocného hradu. Na hradě i v jeho blízkosti se událo mnoho podivných a tajuplných událostí. Vypráví se tu o čertech, o skřítcích i o pokladech. Když se vydáme daleko proti proudu času, setkáme se na hradě s loupeživým rytířem. V těch pradávných dobách se dělo mnoho zázraků a tak věřme pověsti o tomto rytíři.

Jednoho jarního dne projížděl lesem kolem hradu opat z dalekého kláštera a vezl s sebou truhlici peněz. Rytíř se o jeho cestě brzy dozvěděl a spravil o svém plánu i komorníka, moudrého muže, který nerad viděl pánovy nekalé činy.Nedovedl mu v nich však zabránit. A tak se stalo, že rytíř přepadl kočár a truhlu uloupil.

Pán se vrátil na hrad se svou kořistí, ale z peněz se neradoval dlouho. Komorník se tentokrát na něj rozhněval a v noci truhlici zakopal.

Když se ráno pán probudil a zjistil, že lup je pryč, běžel za komorníkem a vyptával se jej, kam se truhlice poděla. Komorník dlouho nechtěl říci, ale nakonec se přece jen přiznal, že truhlu ukryl on.

Rytíř se rozzuřil a už už se chystal komorníka probodnout, když se na nádvoří zjevil pekelník, divoce se zachechtal a pána odnesl s sebou.

Vypráví se, že komorník se se svým pánem setkal i po smrti. Čert prý proměnil rytíře v kohouta s ohnivým hřebínkem a očima a nechal jej hlídat truhlici, kterou uloupil opatovi. A komorník se po smrti proměnil v černého kavalíra, který se o svatojánské noci zjevuje a ukazuje lidem cestu k pokladu.