Bradlec

15.08.2014 18:08

 

 

Z kdysi slavného hradu Bradlec zbyly dnes jen trosky. Na vrchu Bradlo se v dnešním věku pyšní již jen zřícenina, připomínající vylomený zub. Pod hradem najdeme ještě dnes starý mlýn. A právě kruté události, které se na hradě udály, jsou spjaty s tímto mlýnem.

Na hradě žil onehdá pán se svými dvěma dcerami. Starší Eliška byla tuze krásná, hodná a pracovitá dívka. Často vycházela z hradu mezi své poddané a naslouchala jejich starostem. Jednoho májového dne zavítala i do starého mlýna. Na dvoře spatřila mladého jinocha a srdce jí zahořelo láskou. Od té doby chodila do mlýna velice často a zakrátko se začala scházet s mládencem za svitu měsíce v lese.

Eliščin otec dlouho nic nevěděl, až jednoho dne se šla jeho mladší dcera Markéta projít a uviděla Elišku s pacholkem ze mlýna. Hned se otočila a běžela na hrad vypovědět vše, co viděla, svému otci. Ten se velmi rozhněval a uvěznil Elišku ve věži.

Pán svou dceru krutě trýznil, mnoho dní zůstala o hladu, ale své lásky se vzdát nedokázala. Takto žila ve věži dlouhé, předlouhé měsíce a roky. Po pěti letech plných krutostí, Eliščin otec vydechl naposled. Věznění však nebyl konec, Markéta nechtěla svou sestru propustit, aby se s ní nemusela dělit o dědictví, které jim otec zanechal.

Krátce po svém otci, zemřela smutkem i Eliška na dně černé kobky. Takto nešťastně skončil život panny Elišky.