Březnice

24.08.2012 17:25

 

 

Zámek Březnice, obklopený parkem, byl po mnoho let v rukou Jiřího z Lokšan. Doba byla tenkrát neklidná a po bitvě na Bílé hoře museli páni z rodu Lokšanů opustit zemi. Pán Jiří nashromáždil veliké bohatství, avšak nevěděl, co s ním udělat, když musí odejít. Nakonec se rozhodl, že jej zakope pod růžový keř a klíč od truhlice ukryje pod křížem, stojícím v zámecké oboře. Učinil tedy tak, jak považoval za správné a opustil svůj rodný kraj.

Zámek v těch dávných dobách získal Přibík Jeníšek z Újezda. Pán to byl velice, převelice bezohledný a krutý. Byl pevně přesvědčen, že bývalý majitel tu ukryl svoje bohatství, ale nevěděl kde.

Dlouho hledal a pověst praví, že poklad se mu podařilo nalézt. Jednoho dne se projížděl na koni po oboře a bělouš si poranil nohu o kříž zarostlý ve křoví. Pán se rozzlobil a nechal jej vykopat.

Když přišli muži na zámek pánovi povědět, že kříž mu již nebude překážet v cestě, podal mu jeden z nich starý stříbrný klíč. To Přibíka Jeníška ujistilo o tom, že poklad je skutečně někde blízko ukryt.

Po několika měsících se prý pánovi náhodou podařilo poklad najít. Radoval se z nabytého bohatství a na památku této události a snad i na výsměch rodu Lokšanů nechal založit chrám a nad hlavním vchodem je vymalován společně se svou ženou.

Přibík Jeníšek je oděn v černém šatě a v ruce pevně svírá klíč. Vedle něj stojí jeho žena také v dlouhých černých šatech a drží růži. Snad obraz skutečně symbolizuje klíč k pokladu a místo, kde bylo bohatství nalezeno.